MAT-55010/55100
Sovelletun matematiikan erikoistyö/
Matematiikan erikoistyö

(also in English )

Yhteyshenkilöt

Esko Turunen , Robert Piché

Tavoitteet

Erikoistyön tarkoitus on harjaannuttaa opiskelijaa selvittämään matemaattista tekstiä ja kehittämään kirjallista esitystaitoaan sovelletun matemaattisen aiheen puitteissa.

Sisältö

Erilaisia suoritustapoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Tutkintovaatimukset

Työn ohjaajan kanssa sovitaan työn aiheesta, suoritustavasta, ja aikataulusta. 

Aihe

Aihe-ehdotuksia otetaan mielellään vastaan! Matematiikan laitoksen henkilöstö auttaa sinua löytämään sopiva aihe.
Päivitetty 9.11.2005 /rp