etusivu

www-lähteet

V apua

 • Tallenna itsellesi käyttöohje
  (MS Word 7.0, 28 MB)
 • mediakeskus

  studio

  kokoushuone

  galleria  Mediakeskuksen kuvaus

  • Toimijat: Yleisö, rekisteröityneet oppilaat, rekisteröityneet opettajat ja asiantuntijat

  • Mediakeskus sisältää ympäristöaiheista oppimateriaalia. Materiaali koostuu tekstiartikkeleista, kuvista, äänistä ja videoista.

  • Valittavana on kokonaisuudet 'maa', 'vesi', 'ilma', 'eliöt', 'energia' ja 'kulttuuri'.

  • Mediakeskuksesta löytyy myös Ympäristöverkon omat 'uutiset' johon rekisteröityneet oppilaat sekä rekisteröityneet opettajat ja asiantuntijat voivat lähettää joko itse tuottamiaan tai eri tiedotusvälineistä keräämiään ympäristöaiheisia uutisia.

  • Rekisteröityneiden oppilaiden on tarkoitus tutkia Mediakeskuksen materiaaleja pohtien omaa projektityötään. Löydettyään itseään kiinnostavan aiheen voivat rekisteröityneet oppilaat siirtyä Studioon työstämään projektiaan.

  Pikaohjeet


  Studion kuvaus

  • Toimijat: Rekisteröityneet oppilaat, rekisteröityneet opettajat ja asiantuntijat

  • Studio on Ympäristöverkkoon rekisteröityneiden oppilaiden työtila. Studiossa on mahdollista työskennellä joko yksin tai ryhmässä muiden Ympäristöverkkoon rekisteröityneiden oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa.

  • Studiossa rekisteröityneet oppilaat voivat työstää projektiaan keskustellen, pulisten, piirtäen 'mindmap' -kuvia, tehden kyselyjä sekä rakentaen aiheestaan omaa www-sivua. Projektiohjeet löytyvät Mediakeskuksesta. Projektin lopullinen tuotos on aihetta käsittelevä www-sivu joka julkaistaan Galleriassa.

  • Käyttäen Studion 'keskustelu' -tilaa oppilaat voivat keskustella projektiaiheestaan muiden oppilaiden, opettajien ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Toivottavaa on että oppilaat rohkeasti esittävät omia oletuksiaan ja näkemyksiään projektityönsä aiheesta. Oppilaat voivat myös jättää 'keskustelu' -tilaan kysymyksiä rekisteröityneille opettajille ja asiantuntijoille. Vastaaminen tapahtuu lähettämällä 'keskustelu' -tilaan vastine. Keskustelu-ryhmä toimii myös oppilaiden oppimispäiväkirjana 'tallentaen' oppilaiden ajattelun kehitystä oppimisprosessin edetessä.

  • 'Pulinat' -tila mahdollistaa vapaamuotoisemman ja nopeamman keskustelun silloin kun useampi oppilas, opettaja tai asiantuntija sattuvat samanaikaisesti Studioon. 'Pulinat'-tila sisältää myös käyttäjien kesken jaettavan 'liitutaulun' jolle voidaan sekä piirtää että tuoda valmiita kuvia kaikkien pulinoihin osallistuvien nähtäville. Pulinat-toiminto on toteutettu Java-ohjelmalla.

  • 'Mindmapper - piirto-ohjelmalla' voi piirtää käsitekarttoja jotka sisältävät tekstiä, suorakulmioita, ympyröitä ja viivoja kuvioiden välillä. Oppilaat voivat tallentaa piirroksensa palvelimelle, jolta opettajat ja asiantuntijat voivat tarkastaa työt. Tallentaminen salasanalla palvelimelle mahdollistaa oppilaille myös piirroksien editoinnin ja toisten piirtämän kuvan jatkamisen. Mindmapper - ohjelma on toteutettu Java -ohjelmointikielellä ja cgi-skripteillä.

  • Kyselytyökalun avulla oppilaat voivat tehdä kyselytutkimuksen liittyen omaan projektityöaiheeseensa. Kyselytyökalussa voi valita monivalinta- tai järjestyskyselyn. Kyselyn tulokset näkyvät myös graafisena esityksenä.

  • WWW-editorilla oppilaat voivat tehdä WWW-sivuja omasta projektityöstään ja tallentaa ne suoraan palvelimelle. Tehtäessä WWW-sivuja Studion editorilla ei siis tarvitse suorittaa hankalaa FTP-tiedoston siirtoa, vaan sivut päivittyvät palvelimelle välittömästi 'tallenna' -nappia painamalla. Sivut ovat oppilaiden itse antaman salasanan takana ja näin niitä pääsee editoimaan vain salasanan haltija. WWW-editorin käyttämiseksi ei tarvitse osata HTML-kieltä, mutta editori mahdollistaa myös koodiin muokkaamisen niille oppilaille jotka hallitsevat kielen. WWW-editori on toteutettu Perl-ohjelmointikielellä kirjoitetulla cgi-skriptillä.

  Pikaohjeet


  Kokoushuoneen kuvaus

  • Toimijat: Rekisteröityneet opettajat ja asiantuntijat

  • Kokoushuone on Ympäristöverkkoon rekisteröityneiden opettajien sekä koulujen ulkopuolisten asiantuntijoiden kohtauspaikka.

  • Opettajat ja asiantuntijat voivat Kokoushuoneessa käydä keskustelua niin opetukseen ja oppimiseen liittyvistä kysymyksistä kuin myös itse opetusaineeseen liittyvistä asioista. Kokoushuoneen tarkoitus on siis tarjota opettajille tukea ja ideoita heidän joka päiväiseen työhönsä.

  • Koska Ympäristöverkossa oppilaat voivat kysyä apua kaikilta siihen rekisteröityneiltä opettajilta ja asiantuntijoilta, toimii Kokoushuone myös tilana jossa opettajat ja asiantuntijat sopivat oppilaiden projektien ohjaamisesta.

  • Kokoushuone sisältää myös 'keskustelu' -alueen johon opettajat ja asiantuntijat voivat kirjoittaa omia ajatuksiaan ja näkemyksiään. Aivan samoin kuten Studion 'keskustelussa' myös Kokoushuoneen keskustelufoorumiin lähetettyihin kirjoituksiin voidaan lähettää vastineita.

  • Opettajien ja asiantuntijoiden tavatessa Kokoushuoneessa samanaikaisesti voidaan siellä myös keskustella reaaliaikaisesti käyttäen 'pulinat' toimintaa. 'Pulinat'-alueella voidaan myös jakaa yhteinen liitutaulu. Näin ollen 'pulinat' soveltuu niin nopeaan reaaliaikaiseen kommunikointiin kuin myös pienimuotoisten kokouksien pitämiseen.

  • 'Arkiston' käyttämä BSCW (Basic Support for Cooperative Work) -ohjelma puolestaan mahdollistaa tiedostojen varastoinnin ja jakelun tarjoten opettajille ja asiantuntijoille työvälineen ryhmätyöskentelyyn.

  • Lisäoppimateriaalin valmistusta varten Kokoushuoneesta käsin voi myös käyttämään 'www-editori' -ohjelmaa jonka avulla rekisteröityneet opettajat ja asiantuntijat voivat valmistaa omia www-sivuja osaksi Ympäristöverkon Mediakeskuksessa sijaitsevaa materiaalia.

  Pikaohjeet


  Gallerian kuvaus

  • Toimijat: Rekisteröityneet oppilaat ja yleisö

  • Galleria on näyttelytila johon rekisteröityneiden oppilaiden lukukausittain Ympäristöverkossa tuottamat www-sivut sijoitetaan.

  • Opettajien projektitöistä antama palaute tulee myös näkyville Galleriaan.


  Haku Ympäristöverkosta (Ihmemaa hakukoneella)

  Hakusana tai hakulauseke: