Venäjää verkossa -pilotin kuvaus ja tavoitteet

Venäjää verkossa -pilotissa kehitetään internetpohjaista Venäjää verkossa - oppimisympäristöä, johon voi tutustua osoitteessa http://matwww.ee.tut.fi/venaja. Se on tarkoitettu venäjän alkeiden opiskeluun yläasteelle, lukioon sekä osittain myös aikuiskoulutukseen. Venäjää verkossa -oppimisympäristö sisältää valmista venäjän alkeisoppimateriaalia sekä työkaluja oppijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden väliseen kommunikointiin ja materiaalin tekemiseen. Tarkoituksena on tuoda venäjän opiskeluun lisää mielenkiintoa ja monipuolisuutta hyödyntämällä verkon lukuisia mahdollisuuksia. Ympäristön suunnittelussa on otettu huomioon oppijakeskeisen oppimiskäsityksen keskeiset periaatteet ja vieraan kielten opetuksen uusimmat painotukset. Oppija voi edetä ympäristössä omaan tahtiin, toimia yhdessä muiden kanssa sekä saada tukea ja palautetta muilta oppijoilta ja asiantuntijoilta.

Venäjää verkossa -oppimisympäristön kehitystyö tapahtuu TTKK:n Hypermedialaboratorion organisoimassa kolmevuotisessa Avoin Oppimisympäristö (AO) -hankkeessa, joka alkoi 1.2.1999. Tarkoituksena on kehittää Venäjää verkossa oppimisympäristöä venäjän opettajien ja muiden asiantuntijoiden tuella. 1.2.2000 lähtien kehitystyössä on ollut mukana Promentor Solutions Oy.

Venäjää verkossa -oppimisympäristön kehitystyö alkoi jo ETÄKAMU:n KUOMA -pilotissa. ETÄKAMU päättyi 31.1.1999, ja sen tuloksista kirjoitettuun raporttiin venäjän osalta voi tutustua osoitteessa http://matriisi.ee.tut.fi/kamu/loppuraportti/loppuraportti-164.html#pgfId-879769

Vuoden 2000 suunnitelmissa on erityisesti materiaalin lisääminen oppimisympäristöön sekä uudentyyppisten tehtävien kehittäminen. Oppimisympäristöön on tarkoitus tehdä mm. oppimispelejä. Syksyllä on tarkoitus järjestää opetuskokeiluja.

Yhteystiedot:
Katja Yritys
TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio
Korkeakoulunkatu 1, PL 692
33101 Tampere
Puh: (03) 365 3671
Fax: (03) 365 3549
Email: katja.yritys@tut.fi


Yhteistyötahot

  • TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio
  • Promentor Solutions Oy

Päivitetty 12.6.2000

| takaisin |