Treenikämpän kuvaus
 • Toimijat: Kuka tahansa internetin käyttäjä, salasanalla varustettujen osuuksien kohdalla rekisteröityneet käyttäjät
 • Treenikämppä sisältää venäjän kielen alkeisoppimateriaalia. Kappaleet koostuvat video- ja audiomateriaalista, koneen avulla tarkastettavista tehtävistä sekä linkkeihin perustuvasta materiaalista. Treenikämpästä tulet vierailemaan myös studion 'keskustelussa' ja 'pulinoissa' sekä tulet tekemään projektitöitä studion 'www-editorin'. Lisää mielenkiintoa ja haastavuutta opiskeluun tuo myös oman sarjakuvan luominen.
 • Materiaali on tarkoitettu opiskeltavaksi numeroidussa järjestyksessä, koska kielen opiskelussa kielitaito karttuu vähitellen ja aikaisemmilla tiedoilla luodaan pohja uuden oppimiselle. Voit edetä myös Sinua kiinnostavan teeman mukaisesti, etenkin, jos olet kiinnostunut tiettyyn teemaan liittyvästä materiaalista.
Pikaohjeet

Studion kuvaus

 • Toimijat: Rekisteröityneet käyttäjät
 • Studio on rekisteröityneiden oppilaiden työtila. Studiossa on mahdollista työskennellä joko yksin tai ryhmässä muiden rekisteröityneiden oppilaiden, opettajien ja asiantuntijoiden kanssa. 
 • Studion 'keskustelu' -tilassa oppilaat voivat keskustella muiden kanssa. Oppilaat voivat myös jättää 'keskustelu'-tilaan kysymyksiä opettajille ja asiantuntijoille.
 • 'Pulinat'-tila mahdollistaa vapaamuotoisemman ja nopeamman keskustelun. 'Pulinat'-tila sisältää myös käyttäjien kesken jaettavan 'liitutaulun', jolle voidaan sekä piirtää että tuoda valmiita kuvia kaikkien pulinoihin osallistuvien nähtäville. 
Pikaohjeet

Opettajainhuoneen kuvaus

 • Toimijat: Opettajainhuone on rekisteröityneiden opettajien sekä koulujen ulkopuolisten asiantuntijoiden kohtauspaikka.
 • Opettajat ja asiantuntijat voivat käydä Opettajainhuoneessa keskustelua oppimiseen ja opetettavaan aineeseen liittyvistä asioista. Opettajainhuoneessa voidaan myös sopia oppilaiden ohjaamisesta.
 • Opettajainhuone sisältää 'Keskustelu' -alueen johon opettajat ja asiantuntijat voivat kirjoittaa omia ajatuksiaan. Lähetettyihin kirjoituksiin voidaan lähettää vastineita.
 • Opettajat ja asiantuntijat voivat keskustella reaaliaikaisesti Opettajainhuoneessa käyttäen 'Pulinat'-toimintaa. 'Pulinat'-alueella voidaan myös jakaa yhteinen liitutaulu. 'Pulinat' soveltuu reaaliaikaiseen kommunikointiin ja pienimuotoisten kokouksien pitämiseen.
 • Opettajainhuoneessa opettajat voivat "Palautetut tehtävät" -tilassa tutustua oppilaiden treenikämpässä täyttämiin tehtävälomakkeisiin. Kukin opettaja voi oman nimensä kohdalla käydä katsomassa kunkin oppilaan vastaukset ja antaa palautetta niistä oppilaille Studion 'Keskustelu' -tilassa.
 • Opettajainhuoneessa on myös 'Arkisto'-tila, johon opettajat voivat tallentaa omia töitään muiden opettajien käytettäväksi.
 • Lisäoppimateriaalin valmistusta varten Opettajainhuoneesta käsin voi käyttää 'www-editori'-ohjelmaa, jonka avulla opettajat ja asiantuntijat voivat valmistaa omia www-sivuja Treenikämppään.
Pikaohjeet

Takahuoneen kuvaus

 • Toimijat: Kuka tahansa internetin käyttäjä.
 • Takahuone on näyttelytila, johon opettajien ja asiantuntijoiden tuottamat www-sivut sijoitetaan.

Linkkien kuvaus

 • Toimijat: Kuka tahansa internetin käyttäjä
 • Linkeissä on ryhmiteltyinä Venäjään liittyviä linkkejä, joita oppilaat voivat käyttää hyödyksi projektitöissään. Lisäksi opettajat ja muut Venäjästä kiinnostuneet voivat linkkien avulla kartuttaa tietojaan.

Gallerian kuvaus

 • Toimijat: Kuka tahansa internetin käyttäjä
 • Galleria on näyttelytila, johon oppilaiden tuottamat www-sivut sijoitetaan.