INTERAKTIIVISET HARJOITUKSET MATRIISILASKENTAAN


Matriisien ja vektorien peruslaskutoimituksia

Vektoreiden yhteenlasku

Vektorin kertominen skalaarilla

Vektorinormi

Vektorien sisätulo

Matriisien yhteenlasku

Matriisien kertominen

Matriisin determinantti

Matriisin transpoosi

Hajotelmia ja vähän muuta

Käänteismatriisi

Ominaisarvot ja -vektorit

Jordanin kanoninen muoto

QR-hajotelma

LU-hajotelma

Singulaariarvohajotelma (SVD)

Matriisinormi

Spektrisäde

Nämä harjoitukset on tehnyt Kostadin Antchev
Last modified on 8 Feb 1996.