Matriisi A (mxn) voidaan esittää vaaka(rivi)vektorien avulla

missä