F avaruuksissa vektorin pituutta voidaan mitata Euklidisella normilla:

Tällä normilla on seuraavat ominaisuudet:

(kolmioepäyhtälö )

Muitakin normeja eli pituusmittoja, jotka toteuttavat ehdot 1) - 3),

voidaan määritellä, kuten esimerkiksi

1-normi

tai - normi.