Symmetrinen ja Hermiittinen (Hermiten) matriisi. Jos

A = A      A on symmetrinen

A = A      A on hermiittinen matriisi tai Hermiten matriisi

A = -A    A on vinosymmetrinen

A = -A    A on vinohermiittinen tai Hermiten vino matriisi.

Matriisi A on normaali , jos

AA* = A*A.