Määritelmä (Spektrisäde). nxn -matriisin A spektrisäde on

missä :t ovat A:n ominaisarvot.

Esimerkki.

(A) = 3.