(nxn)-matriisit A ja B ovat similaarisia, jos on olemassa ei-singulaarinen nxn -matriisi S s.e.

B = S AS.

Jos A on similaarinen lävistäjämatriisin kanssa, on A diagonalisoituva.