nxn -matriisit A ja B ovat unitaarisesti similaarisia, jos on olemassa unitaarinen matriisi U s.e. U*AU = B.

Schurin lauseen perusteella neliömatriisi on unitaarisesti similaarinen yläkolmiomatriisin kanssa (C :ssä).