mxn-matriisi A voidaan kirjoittaa sarakevektorien (pystyvektorien) avulla

missä a :t, i = 1,...,n, ovat A:n sarakevektoreita, ts.