Matriisin sarakeaste ja riviaste. mxn-matriisin A riviaste on lineaarisesti riippumattomien rivivektorien lukumäärä, sarakeaste on lineaarisesti riippumattomien sarakevektorien lukumäärä.