Määritelmä. Olkoon matriisin A singulaariarvohajotelma

matriisin A pseudoinverssi on

missä muodostetaan transponoimalla ja korvaamalla A:n singulaariarvot , ,..., käänteisluvuilla 1/ ,1/ ,...,1/ .

Esimerkki. Matriisin

SVD on

Sen pseudoinverssi