Power method (kertomenetelmä)

Menetelmällä lasketaan iteroimalla A:n suurin ominaisarvo ja sitä vastaava ominaisvektori. Kun ne ovat selvillä voidaan seuraavaa ominaisarvoa lähestyä esimerkiksi deflaatiomenetelmän avulla.

Olkoon A diagonalisoituva ja X AX = diag( , ,..., ), siten, että

Arvataan vektori

ja kerrotaan sitä A:lla. Näin saamme

Koska |( / )| < 1, niin k:n kasvaessa A x     x . Sopivasti skaalaamalla tästä saadaan algoritmi itseisarvoltaan suurimman ominaisarvon ja sitä vastaavan ominaisvektorin x laskemiseksi:

Algoritmi:

k = 1,2,...

z  = Ax

 = z ,

missä

x  = z / .

Kun k    , niin     , ja x    x .