Olkoon x   F  = R   R . Vektori x voidaan yksikäsitteisesti jakaa osiin

Vektoria x sanotaan x:n ortogonaaliprojektioksi aliavaruudessa R.