Nollamatriisin 0 kaikki alkiot ovat nollia.

Esimerkki.