Minimipolynomi. Matriisin A minimipolynomilla tarkoitetaan matalinta astetta olevaa polynomia ( ), jonka korkeimman potenssin kerroin =1, s.e.

(A) = 0.

Esimerkki.

( ) =   - 2,

sillä

(A) = A - 2I = 0,

ja matalampaa astetta olevaa polynomia, jonka A toteuttaa, ei ole.