Matriisi  R on mxn luvun muodostama taulukko, missä

ja a    R. Jos a    C , niin   C .

Merkintä F tarkoittaa joko R :ää tai C :ää. Lukuja n ja m sanotaan matriisin Akertaluvuiksi.