Olkoon A neliömatriisi ja olkoon

jokin polynomi. Sitä vastaava matriisipolynomi

p(A) = A +a A +...+a I

saadaan korvaamalla skalaari matriisilla A (  = 1, A  = I).