Matriisinormimääritellään yhtälöllä

missä A   F . Sillä on mm. seuraavat ominaisuudet: