Samaan tapaan kuin kuin matriiseilla voidaan määritellä lohkodiagonaalinen matriisi,

lohkoyläkolmiomatriisi

ja lohkoalakolmiomatriisi