Kunto. nxn -matriisin A kunto (condition number) on

missä ja ovat sen suurin ja pienin singulaariarvo. Jos  = 0, niin k(A) = . Koska

on

Selvästi 1 k(A) . Jos k(A) on suuri, on matriisi A vaikea kääntää numeerisesti. Jos k(A) ~ 1 on kääntäminen numeerisesti helppoa.

Esimerkki.

 = 1.98005,  = 0.00005

k(A) = 39601.

Matriisi on vaikea kääntää numeerisesti.