Dimensioltaan yhteensopivien matriisien laskusäännöt muistuttavat reaalilukujen laskusääntöjä. Matriisitulo ei kuitenkaan ole vaihdannainen, sillä yleensä AB  BA.

Jos

AB = BA ,

sanotaan että matriisit A ja B kommutoivat.