Yhtälöä | I-A | = 0 sanotaan karakteristiseksi yhtälöksi. Karakteristinen yhtälö nxn-matriisille A on astetta n oleva polynomi. Tällaisella polynomilla on täsmälleen n juurta (algebran peruslauseen nojalla). A:n ominaisarvojen joukkoa { , ,..., } sanotaan A:n spektriksi ja merkitään

(A ) = { , ,..., }.