Olkoon A similaarinen Jordanin kanonisen muodon J kanssa:

A = SJS    AS = SJ

Suoraan laskemalla havaitaan, että

Vektoreiden

muodostamaa joukkoa sanotaan Jordanin ketjuksi. Vektoreita s ,...,s sanotaan yleistetyiksi ominaisvektoreiksi. Sama toistuu muissakin lohkoissa, joten jos A = SJS , niin S:n sarakevektorit muodostavat p Jordanin ketjua