Gaussin matriisi. Olkoon x n -vektori. Etsitään sellainen neliömatriisi L , että kuvauksessa

vektorin x k ensimmäistä komponenttia säilyvät ja loput muuttuvat nolliksi. Gaussin matriisilla

on haluttu vaikutus.