Hermiittinen nxn matriisi A on

positiivisesti definiitti <x,Ax> > 0     x  0.

positiivisesti semidefiniitti <x,Ax0     x.

negatiivisesti definiitti <x,Ax> < 0       0.

negatiivisesti semidefiniitti <x,Ax> 0     x.

indefiniitti, jos se ei ole positiivisesti tai negatiivisesti semidefiniitti.