Cramerin sääntö. Olkoon A nxn matriisi. Muodostetaan matriisi C s.e.

missä |A |:t ovat matriisin A alkioon a liittyvät alideterminatit, jotka saadaan poistamalla A:sta i:s vaakarivi ja j:s sarake. A:n adjungoitu matriisi määritellään se.

Jos A on ei-singulaarinen, ts. det(A 0, niin matriisin A käänteismatriisi on

Lineaarisen yhtälöryhmän Ab ratkaisuvektorin = [x ,x ,...,x ] komponentit ovat

missä