Choleskyn hajotelma. Olkoon A hermiittinen positiivisesti definiitti matriisi. A voidaan hajottaa s.e.

A = GG*,

missä G on alakolmiomatriisi, jonka diagonaalialkiot ovat positiivisia.