Matriisin arvojoukko ja ydin. mxn -matriisin A

arvojoukko

ydin

Arvojoukko ja ydin ovat aliavaruuksia F :ssä ja F :ssä.