Alkeistekijät. Matriisin A alkeistekijät ovat sen Jordanin lohkojen karakteristiset polynomit.

Esimerkki

Alkeistekijät ovat

( -2) , ( -2), ( -2).