Alimatriisi ja alideterminantti saadaan nxn matriisista jättämällä pois n-mriviä ja saraketta. Saatu alimatriisi on mxm matriisi. Jos pois jätetään n-m alinta vaakariviä ja viimeistä saraketta, saadaan mxm pääali-matriisi ja pääalideterminantti.

Esimerkki

Alimatriiseja ovat mm.

Vastaavat alideterminantit ovat

1, -8.

Pääalimatriiseja ovat mm.

Vastaavat pääalideterminantit ovat

1, -3.