Algebran peruslause (The Fundamental Theorem of Algebra)

Jokaisella astetta n (n  1) olevalla polynomilla on ainakin yksi nollakohta.

Seuraus. Algebran peruslauseen avulla voidaan osoittaa, että jokainen astetta n  1 oleva polynomi p(x) voidaan esittää n:n tekijän tulona. Tästä seuraa, että yhtälöllä p(x) = 0 on täsmälleen n juurta. Näitä juuria ei aina voida tarkasti laskea, sillä yleinen ratkaisukaava on olemassa vain korkeintaan neljännen asteen polynomeille.