Ominaisarvon algebrallinen kertaluku on sen kertaluku karakteristisen yhtälön juurena. Sen geometrinen kertaluku on :n lin.rtt. ominaisvektorien lukumäärä. Jos geometrinen kl. < alg. kl. on matriisi defektiivinen.