Matriisi A   C on alakolmio, jos a  = 0, kun i < j, eli

jos m   n. Jos matriisi on leveä, m < n, on mn:s alkio nolla.

Alakolmiomatriiseja ovat