9.1 Johdanto

Matriisi A  F voitiin similaarisuusmuunnoksella saattaa Jordanin kanoniseen muotoon. Seuraavaksi yritetään saattaa yleinen mxn A mahdollisimman yksinkertaiseen - lähes diagonaaliseen - muotoon unitaarisilla muunnosmatriiseilla. Saadulla hajotelmalla on mahdottoman paljon sekä teoreettista, että käytännöllistä merkitystä, kuten kohta havaitsemme.