7.1 Matriisin A karakteristisen polynomin laskeminen

Matriisin A- I determinantti voidaan laskea tarkasti esimerkiksi Leverrierin kaavalla. Karakteristinen yhtälö voi olla helposti ratkeava tai käyttäytyä numeerisesti kehnosti. Kun ominaisarvottunnetaan, ominaisvektorit lasketaan yhtälöstä Ax =  x. Tämä menetelmä soveltuu parhaiten pienille matriiseille erityisesti silloin kun karakteristisen polynomin juuret voidaan tarkasti ratkaista.