6.1 Johdanto

Tässä kappaleessa oletetaan, että F  = C ellei muuta mainita. Syynä on se, että reaalisenkin matriisin ominaisarvot ja -vektorit voivat olla kompleksisia.