5.1 Johdanto

Kun aliavaruuden kanta tunnetaan, koordinaatteihin sisältyvä tieto riittää vektorin x määräämiseen. Jos kantaa vaihdetaan, vaihtuvat koordinaatitkin. Kannan valinnalle ja sen vaihdolle löytyy jäljempänä hyviä perusteluita. Niillä voidaan mm. muokata matriisia tarkoituksenmukaisella tavalla, niin että sen rakenne ja ominaisuudet tulevat selvemmin esille.