10.1 Johdanto

Tässä kappaleessa tarkastellaan lineaarista yhtälöryhmää kahdessa suhteessa. Ensinnä tutkitaan häiriöiden vaikutusta lineaarisen n:n yhtälön ja n:n tuntemattoman yhtälöryhmän ratkaisuun. Sen jälkeen tarkastellaan yleisen m:n yhtälön ja n:n tuntemattoman muodostaman ryhmän ratkaisun olemassaoloa ja yksikäsitteisyyttä. Tarkastelut perustuvat suurelta osinsingulaariarvohajotelmaan.