1.11 Matlab-istunto:

Suuri osa matriisilaskennan numeerisista tehtävistä voidaan tosipaikan tulleen suorittaa Matlabilla. Tässä joitakin kappaleeseen liittyviä toimintoja. Matlabin tärkeimmät käskyt ovat monisteen liitteenä.

Matriisin syöttö tapahtuu kirjoittamalla

>>A=[1 2 3

4 5 6

7 8 9]

Käyttäjän koneelle kirjoittama teksti on lihavoitu. Koneen fontti on laihempaa laatua.

A =

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Satunnaismatriisi, jonka alkiot ovat välillä [0,1] saadaan komennolla

>>B=rand(3,3)

B =

0.9265 0.2389 0.4316

0.4087 0.7138 0.8341

0.8932 0.3650 0.3853

Kertolasku ja muut peruslaskutoimitukset sujuvat ajatuksen nopeudella

>>c=A*B

c =

4.4234 2.7616 3.2556

11.1085 6.7149 8.2085

17.7937 10.6681 13.1613

Leveä lohkomatriisi on helppo generoida annetusta matriiseista:

>>D=[A B]

D =

1.0000 2.0000 3.0000 0.9265 0.2389 0.4316

4.0000 5.0000 6.0000 0.4087 0.7138 0.8341

7.0000 8.0000 9.0000 0.8932 0.3650 0.3853

Korkean lohkomatriisin saa panemalla eo. matriisit pinoon

>>F=[A

B]

F =

1.0000 2.0000 3.0000

4.0000 5.0000 6.0000

7.0000 8.0000 9.0000

0.9265 0.2389 0.4316

0.4087 0.7138 0.8341

0.8932 0.3650 0.3853

Matriisista voi poimia pysty- tai vaakavektoreita. Kaksoispiste : viittaa kaikiin sarakkeen tai rivin alkioihin.

>>A(:,1)

ans =

1

4

7

>>A(1,:)

ans =

1 2 3

Kompleksisia matriiseita muodostetaan määrittelemällä imaginaariluku i

>>i=sqrt(-1)

i =

0 + 1.0000i

jonka avulla saadaan esimerkiksi matriisi

>>X=A+i*B

X =

1.0000 + 0.9265i 2.0000 + 0.2389i 3.0000 + 0.4316i

4.0000 + 0.4087i 5.0000 + 0.7138i 6.0000 + 0.8341i

7.0000 + 0.8932i 8.0000 + 0.3650i 9.0000 + 0.3853i