Matemaattisia sovellutuksia

Linkin jälkeen on lyhyt kuvaus ohjelmasta, sekä sulkeissa seuraavat tiedot: tekijä eli onko tekijä ollut yksityinen henkilö (=Itse tehty) vai jokin yhdistys/yhtiö. Appletin saatavuus: mikäli sivulla on ollut koodi näkyvillä tai sen voi sivulta itselleen imaista niin asia on mainittu. Mahdolliset kopiointi kiellot on myös ilmoitettu. (mikäli koodin sivulta helposti saa ja sitä ei ole mitenkään kielletty niin ilmeisesti tällöin lupa omaan käyttöön on annettu??). Numero kokoelman perässä tarkoittaa kyseisen kategorian alla olevien linkkien lukumäärää. Mikäli numeron perässä on k kirjain tarkoittaa se, että kokoelma on jaettu edelleen pienempiin kategorioihin. Applettejen perässä on päivämäärä, milloin sivuja on viimeksi päivitetty.
(Janne Kallio Tampereen Tekninen Korkeakoulu)

Java kokoelmia

Alkuun Matriisilaskut

Gamelan
Yksi suurimmista java aiheisista kokoelmista.(9340kpl,27.8.1997). Päivittyy päivittäin. Ohjelmat jaettu hyvin eri lohkoihin. Ohjelmista on pieni kuvaus linkin alla sekä tekijän nimi, päivämäärä.

JARS
Java Applet Rating Service.Yksi suurimmista java kokoelmista.(4274kpl,14.8.1997). JARS arvostelee appletteja ja tällä sivulla on esitelty parhaat appletit. Appletteja voi etsiä aiheen mukaan tai sen luokituksen mukaan. Appletteista on lueteltu tekijän nimi, päivämäärä, source:n saatavuus jne.

Calculators On-Line Center
Varmasti suurin laskin kokoelma netissä.(4610kpl). Sivuille on kerätty erilaisia laskimia eri aloilta. Ohjelmat laskevat eri tyyppisiä asioita vuokran-maksusta polkupyörän välityksiin. Laskin sana on silti melko vaapaassa käytössä, sillä sivuilta löytyy niin function piirto-ohjelmia kuin fraktaaleja jokaiseen makuun. Ohjelmat on kerätty siististi kategorioittain ja matematiikalle löytyy aivan oma lohko.

Digital Cat's
Suuri java aiheinen kokoelma.(3472kpl,27.8.1997). Päivittyy lähes päivittäin. Ohjelmat jaettu eri lohkoihin. Ohjelmista on pieni kuvaus aina linki alla. Myös tekijä on aina mainittu linkin yhteydessä.

Java Consortium
Suuri kokoelma appletteja (yli 1000kpl). Appletit on jaettu eri kategorioihin. Huono puoli applettien listauksessa on se ettei niistä ole minkäänlaista kuvausta.

Java Repository
Melko suuri java aiheinen kokoelma.(858kpl, 14.8.1997). Päivittyy päivittäin. Ohejlmista on monipuolista tietoa sekä ainutlaatuinen mahdollisuus niiden arvosteluun. ÄAuml;nien määrä on esitetty linkin yhteydessä. Appletteja voi etsiä hakusanojen perusteella.

The J Files
Suuri määrä appletteja. Huono puoli on ettei appletteja ole jaettu mihinkään kategoriohin. Suurin osa on pelejä tai vastaavia.

Team Java Links
Sivulla on lueteltu linkkejä huomattava määrä eri java aiheisiin paikkoihin.

The Java Boutique
Noin 100kpl appletteja. Kategorioitu eri aloille. Päivitetty viimeksi toukokuussa.

Mathematics Archive: JAVA and Other Interactive WWW Pages
Kokoelma matematiikkaan liittyvistä sivuista, joista osa on Java-ohjelmia ja osa joitain muita interaktiivisia sivuja.(n. 100kpl).

Interactive Mathematics Miscellany and Puzzles
Sivut joilta löyy jonkin verran matematiikka aiheisia appletteja. Sivulla on erilaisia ongelmia ja todistuksia eri aiheista.

Matriisilaskut

Alkuun Vektorilaskut

Matrix Market deli
15kpl erilaisia matriiseja mm.Hilbert, Jordan ja Kahan.
(Matrix Market. 21.5.1997)

The Java Matrix Solver
Ratkaisee antamasi matriisin
(Itse tehty)

Matriisien laskeminen
Voit kertoa, vähentää, laskea determinantteja ja transpooseja.
(Itse tehty, ilmeisesti uutta päivitystä luvassa)

Matriisien laskeminen
Demonstroi matiriisien yhteen-,vähennys- ja kertolaskuja.
(Itse tehty. 30.3.1996)

Interactive Transformation Matricies
Matriisin esitys koordinaatistossa. Voit siirtää kuviota jolloin matriisi muuttuu vastaavasti.
(University of Toronto. Source code saatavilla)

Row Reduction
Opettaa vaihe vaiheelta miten saadaan aika identiteetti matriisi
(Copyright Peter Monk University of Delaware. Source löytyy)

Matrix Multiplicaton demo
Laskee joitain matriisilaskuja
(IMAGE)

Inverse Matrix Calculator
Voit laskea inverssin ja determinantin matriisista
(Itse tehty. CGI-ohjelma)

Pivot.Java Version
Laskee matriisin sisällä rivien välisiä kerto- ja jakolaskuja.
(Copyright Stefan Waner and Steven R.Costenoble. Toukokuu 1997)

*Matrix Transformations
Yhditää kuvioiden merkitystä matriiseihin
(Grpahics Tutorial)

Matriisien laskenta
Laskee erilaisia laskuja antamillesi matriiseille.
Ei mikään kovin käyttökelpoinen toteutus.
(Itse tehty. Source code saatavilla)

Matriisi laskenta
Laskee perus matriisi laskut
(Itse tehty Java Script)

Linear Algebra
Laskee antamallesi matriisille seuraavat arvot det(A), inv(A), adj(A) ja trace(A).
Sivulla on myös esitetty asiaan liittyvä teoria
(Itse tehty.Java Script)

Linear algebra calculator
Laskee antamiesi matriisien yhteenlaskua sekä niiden tulot. Matriisien paikkaa voit
vaihtaa sekä laskee matriisien determinantit. Sivulla on myös esitetty asiaan liittyvä teoria.
(Itse tehty. Javascript)

Linear Algebra
Laskee kahden matriisin tulon tai yhteenlaskun. Sivulla on myös esitetty asiaan liittyvä teoria.
(Itse tehty. Java Script)

Solving 3x3 Matrix
Ratkaisee matriisimuotoisen yhtälön arvot. Saat itse antaa parametrien arvot
(Itse tehty. Java Script)

Linear Algebra
Ratkaisee tuntemattoman matriisista. Sivulla on myös esitetty asiaan liittyvä teoria.
(Itse tehty Java Script)

Contour Plotting using Java
Piirtää matriisin perusteella pinnanmuodon
(Itset tehty. 26.6.1997)

Vektori laskut

Alkuun Funktion kuvaaja

EigenExplorer
Näyttää anatamasi matriisin A,vektorin x ja niiden tulon Ax yhteyden.
(Itse tehty. 19.7.1997)

Vector Calculus
Näyttää 8 erilaista demonstrointia vektoreista ja geometriasta.
(calculus@internet JavaScript)

3D Vector Space&Areas
Piirtää vektoreita ja näyttää niiden muodostaman alan ja tilavuuden. Vektoreiden suuntaa ja suuruutta voi muutella mielen mukaan.
(Java Time)

Vector Arithmetic Java Visualization
Piirtää ja laskee yhteen ja vähennys seka kertolaskut
Erittaäin selkeä.
(Itse tehty. Appletti saatavila. Antaa luvan opetus käyttöön. 25.2.1997)

Vektoreiden ristitulo
Voit siirrellä vektoreita ja samalla niiden ristitulo muuttuu. Teoria on myös esitetty sivulla.
(Department of Physics, Syracuse University. 20.4.1996)

Vector Addition and Subtraction
Voit piirtää koordinaatistoon kaksi vektoria. Ohjelma näyttä näiden vektoreiden yhteen javähennyslaskuja. Selkeä.
(Itse tehty)

Vectors
Voit piirrellä erilaisia vektoreita ja saat näkyviin niiden koordinaatit
(Itse tehty)

Dot and Cross Product
Näyttää piste ja ristitulon
(Itse tehty)

Flows of Vector Fields
Demonstroi erilaisia vektori kenttiä. Voit piirtää kentää kuvion ja kuvio lähtee seuraamaan vektorikenttää
(Copyright by UBC Mathematics Department)

VectorField
Piirtää vektorikentän jota suora lähtee seuraamaan
(Itse tehty)

Vector Calculator
Yksinkertainen appletti jossa voit piirtää kaksi vektoria ja halutessa laskea ne yhteen
(Itse tehty)

Phasor Graph
Piirtää vektoreita joita voi yhdistellä. Vekroreista näkyy kulma ja vektorin pituus
(Itse tehty. Apletti saatavilla. 3.4.1996)

Contour Plotting using Java
Piirtää matriisin perusteella pinnanmuodon
(Itset tehty. 26.6.1997)

Direction Field Java Applet
Tekee antamallesi functiolle kentän.
(Itse tehty)

Funktion kuvaajan muodostaminen

Alkuun 3-uloitteisen kuvaajan muodostaminen

Function kuvaaja , Kuvaaja + muita ominaisuuksia , Kuvaaja eri koordinaatistossa , Bessel, Tschebysheff, Nivel, Rossler jne.

Function kuvaaja

SimplePlot.java
Voit muodostaa kuvaajan neljästä eri funktioista. Pieni ja yksinkertainen.
(Itse tehty. Apletti saatavilla)

Funktion kuvaaja
Erittäin monipuolinen ohjelma. Voit itse antaa tulostettavan funktion. Osaa ottaa huomioon
logaritmit, neliöjuuret, pii:t jne..
(General Physics Laboratory. Apletti saatavilla)

Funktion kuvaajan muodostaminen
Voit itse määritellä funktion, josta kuvaaja piirretään. Melko kömpelö ohjelma.
(JavaScriptItse tehty)

Plot Function Physlet
Muodostaa kuvaajan antamastasi funktiosta.
(Davidson College. Appletti saatavilla)

Kokoelma
7kpl Java Scriptejä ja 4 kpl appletteja yhtälöistä, osittamisesta ja piirtäämisestä
(Copyright Robert Bunge)

RICHplot v1.2.1
Tulostaa kuvaajan haluamastasi funktiosta. Samaan koordinaatistoon voit tulostaa useamman kuvaajan. Valmiita kuvaajia on 17kpl joita voit itse vielä muokata. Melko hyvä ohjelma.
(Itse tehty. Lisä päivitystä luvassa. 13.2.1997)

* Funktion kuvaa
Tekee kuvaajan kirjoittamastasi funktiosta. Voit siirtyä koordinaatistossa vapaasti
(West Virginia University Institute of Technology)

The Function Plotter Applet
Tulostaa antamasi funktion.
(Itse tehty. GNU-lisenssi.Source code saatavilla)

Plotter
Voit piirtää monta kuvaajaa samaan koordinaatistoon. Kätevän pieni toteutus ja silti melko laaja.
(Itse tehty)

cylrep
Piirtää antamallesi functiolle jonkinlaisen kuvaajan.
(Itse tehty)

Write and plot a funktion
Piirtää antamasi funktion.
(Copyright Sergey Kiseley and Tanya Yanovsky -Kiseley. 17.6.1997)

First-Order DE
Demonstroi ensimmäisen asteen yhälöä. Hidas ja ei kovin käytännöllinen.
(Itse tehty)

First-Order DE
Piirtää ensimmäisen asteen epäyhtälön. Kömpelö ohjelma.
(Itse tehty)

Quadratic Equations
Teke toisen asteen yhtälön kuvaajan, jonka parametrejä voit muunnella.
(Multimedia Information Systems Research Group)

Second-Order DE
Piirtää toisen asteen yhtälön
(Itse tehty. 8.3.1997)

cubic polynomial
Piirtää kolmannen asteen polynomin kuvaajan. Voit muuttaa nelää eri parametriä ja samalla kuvaaja muuttu näiden arvojen mukaan.
(University of Saskatchewan)
Plot A Two-dimensional Function
Tulostaa kuvaajan haluamastasi funktiosta
(CAIN (Computer Algebra for Newcomers))

Plotting an Equation: G(x,y)=0
Tulostaa antamasi yhtälön kuvaajan
(MathServ. CGI-ohjelma)

Newton's method
Tekee käyrän antamillasi arvoilla. Kömpelö ohjelma.
(Itse tehty)

XY-Meter Applet
Sisältää 6 erilaista funktion piirros ohjelmaa. Melko kömpelö ohjelma.
(Itse tehty. 14.7.1997 Java Script)

Plotting Parametric Curves
Piirtää xy-tasoon parametrisiä yhtälöitä
(MathServ. CGI-ohjelma)

Funktion kuvaaja
Voit piirtää haluamanalaisia funktioita monta samaan koordinaatistoon.
(Itse tehty. 16.10.1996)

Funktion kuvaaja
Edellisen parannus. Zoomaus mahdollisuus lisätty
(Itse tehty. 16.10.1996)

Kuvaaja + muita ominaisuuksia

Funktion kuvaaja
Samaa sarjaa kuin edelliset. Tässä voit nähdä funktion integraalin
(Itse tehty 16.10.1996)

Funktion kuvaaja
Samaa sarjaa kuin edelliset. Tässä pystyt piirtämään Secant viivoja
(Itse tehty. 16.10.1996)

Phaseplot
Piirtää erään funktion pinnan kun klikkaat koordinaatistoon.
(Itse tehty)

Heat
Piirtää antamasi funktion kuvaajan sekä siitä jonkinlaisen alan.
(Itse tehty)

Timesect
Piirtää yhtälön antamillasi parametrien arvoilla. yksi parametri on aika väli laskennnassa.
(Itse tehty)

Visual Math for Java
Tällä ohjelmalla voit piirtä haluamasi funktion sen integraalin sekä derivaatan. Lisäksi ohjelma ratkaisee funktion nollakohdan puolestasi. Erittäain monipuolinen
(Itse tehty. Appletti saatavilla maksua vastaan)

JAVA Graf
Piirtää neljä funktiota. Funktioiden parametrejä voi muunnella. Ohjelma laskee myö mm. integraalin ja derivaatan.
(Kungl Tekniska Högskolan)

Funktion kuvaajan muodostaminen
Piirtää antamasi funktion sekä laskee funktion arvon antammallasi x:n arvolla. Monipuolinen ja selkeä ohjelma.
(Itse tehty. 25.5.1996)

Superposition Physlet
Piirtää kuvaajan kahden muuttujan suhteen. Toinen muuttuja on aika. Voit muunnella funktiota ja katsoa miten se vaikuttaa käyrän kulkuun.
(Davidson College. Appletti saatavilla)

Kuvaaja eri koordinaatistossa

Logarithmic Graph
Piirtää logaritmiseen asteikkoon kolme erilaista käyrää. Pieni yksinkertainen ohjelma.
(Source code saatavilla)

Plotting Functions Given in Polar Coordinates
Piirtää annetun funktion napa koordinaatistossa.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Bessel, Tschebysheff, Nivel, Rossler jne.

Funktion kuvaajan muodostaminen
Tulostaa haluaman asteisia Bessel funktioita.
(Copyright by the Mathematics department)

Chebyshevin Polynomi
Piirtää Cebyshevin polynomista haluamasi asteisen kuvaajan.
(Itse tehty. 24.4.1996)

Tschebysheff-Polynom
Piirtää polynomin antamasi asteluvun mukaan
(FernUniversität)

Curvas de nivel
Piirtää Nivel:n käyriä.
(Itse tehty.Italian kielinen. 29.4.1996)

The Rossler Equations
Piirtää Rosslerin yhtälöt
(Itse tehty. 8.12.1995)

Taylor polynomial approximations
Voit määritellä minkä asteisen Taylorin polynomin ohjelma piirtää sinin kuvaajalle.
(Itse tehty)

3-Uloitteisia kuvaajia

Alkuun Trigonometriaa

Surface Plotter
Piirtää antamasi funktion x,y,z koordinaatistossa. Voit pyöritellä kuvaajaa. Erittä kätevä.
(Itse tehty. 17.5.1997)

Solids of Revolution
Piirtää käyrän pyörähdyksestä syntyvän muodon.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Solid of Revolution
Edellisen laajempi versio
(MathServ. CGI-ohjelma)

Calculus,VR and Three Dimensions
Erilaisia demonstrointeja joita voi pyöritellä. Keskeneräinen ja ei anna muuta mahdollisuutta kuin vain katsella kuvioita.
(Calculus@internet JavaScript)

3-D graaffeja
Piirtää neljä erilaista kolmiluloitteista kuvaajaa, joita voit itse muutella. Hieno ohjelma.
(Copyright Timsoft)

G3d
Piirtää funktioita 3d:nä. Voit pyöritellä pintoja haluamallasi tavalla sekä muunnellä yhtälöitä tai tehdä omia. Hieno ohjelma.
(Itse tehty)

Plot A Three-dimensional Function
Tulostaa antamasi kuvaajan kolmiuloitteisesti kahden eri muuttujan arvoilla.
(CAIN (Computer Algebra for Newcomers))

Parametric equation wiever
Voit määritellä funktion x,y ja z-akselin suhteen, jonka ohjelma piirtää.
Kuviota voi pyöritellä. Ohjelmassa on hyvät ohjeet ja muutenkin se on melko esimerkillinen.
(Itse tehty.Source code saatavilla)

Trigonometriaa

Alkuun Geometriaa

Cosini , Sini , Aaltomuotoja , Loput ,

Cosini

Law of Cosines
Ohjelma joka demonstroi cosinin lakia
(Dynamic geometry)

The Law of Cosines
Tarkastellaan ja todistetaan cosinien laki. Näppärä ja visuaalinen todistus.
(International Education Software)

Cosini
Piirtää ja näyttää cosinin arvon ja paikan yksikköympyrässä antamallasi kulman arvolla.
(International Educational Software)

Cosini
Piirtää funktiosta y=cosx käyrää.
(International Educational Software)

Cosine Engine
Piirtää kosinin ominaiskäyrää. Funktion arvoja voi muuttaa
ja ratkaista näin alussa annettu ongelma.
(Internatonal Education Software)

Introduction to Trigonometry
Tarkastelee sinin ja cosinin arvoa yksikköympyrän sekä sini-ja cosini käyrien avulla.
(Multimedia Information Systems Research Group)

Funktion kuvaaja
Funktion y= a sinx + b cosx kuvaajan piirros. Voit muunnella vakioita.
(International Educational Software)

Tulostaa kuvaajaa trigonometrisesta funktiosta
Demonstroi sinin ja cosinin välistä yhtälöä. Teoria asiasta on myös esitelty sivulla.
(Cobyright Rensselaer Polytechnic Institute. 6.11.1996)

Sini

Sini
Laskee ja näyttää sinin arvon ja paikan yksikköympyrässä antamallasi kulman arvolla.
(International Educational Software)

Lissajoux curve
Tulostaa yhtälön (sin(c*t+d),sin(a*t+b)). a,b,c ja d ovat muunneltavissa.
(Itse tehty. Apletti saatavilla. Antaa luvan käyttöouml;n. 2.3.1997)

Sinin kuvaaja
Piirtää funktiosta y=sinax käyrää. Voit muuttaa vakion a arvoa.
(International Educational Software)

Spectral Methods Module
Tekee erilaisa sinikäyriä ja niiden yhdistelmän. Voit muunnella käyriä ja samalla functio päivittyy.
(Itse tehty)

Playfair Graph Trig Demo
Piirtää yhtälön Y=a*SIN(b*X+c). Vakioita a, b ja c voit muunnella vapaasti.
(Jay Lieske CIT. 17.7.1996)

The Law of Sines
Kolme demonstrointia sinien laista.
(Manipula Math with java)

Spirello
Näyttää x/y graaffin kahdesta sini aallosta.
Shuffle painikkeesta otetaan käyttöön uudet parametrit
ja piirretään niiden perusteella uusi käyrä
(Itse tehty. Source code saatavilla.26.12.1996)

Aaltomuotoja

Interference of Sinusoidal Waveforms
Näyttää kahden aallon liikettä ja niiden yhdistelmän.
Voit muunnella aallon-pituutta, jakson aikaa jne.
(Itse tehty. Source code saatavilla. 2.5.1997)

Trigonometric series approximation of a square wave
Approksimoi kulmikasta aaltoa. Voit muuttaa funktion vakion n arvoa.
(Itse tehty)

Trigonometric functions
Sivulla on ohjelma joka piirtää erilaisia aaltomuotoja ja ohjelma jossa voit muunnella aallon frekvennsiä ja amplitudia.
(The interactive textbook. 4.3.1994)

Loput

Kokoelma
Kokoelma (22 kpl) trigonometrisista demonstroinneista
(International Education Software)

Shot course in trigonometry
Kurssi joka opettaa trigometriaa ja sisältää 9kpl erilaisia appletteja
(David E.Joyce Departmetn of Mathematics and computer Science Clark University)

Ferris Wheel
"The applet is an intorduction to the trigonometric functions". Alkeellinen.
(Manipula Math with Java)

Tangentti
Laskee ja näyttää tangentin arvon ja paikan yksikköympyrässä antamallasi kulman arvolla.
(International Educational Software)

ArcTest
Piirtää alan antamillasi kulman arvoilla.
(Copyright Sun Mircosystems. Ei kaupalliseen käyttöö annetaan lupa. Source code saatavilla. 9.1.1995)

Cubic Spline Demo
Piirtää kuvaajan "Natural Cubic Spline Algorithm":sta. X-arvot muunneltavissa.
(Itse tehty. Source code saatavilla)

Trigonometristen funktioiden piirtämistä
Erilaisten trigonometristen funktioiden piirros ohjelma
(Itse tehty.13.2.1997)

Geometriaa

Alkuun Fourier

Alan laskeminen, Kokoelmia, Paraabeli, Ellipsi, Kuutioiden pyörittelyä,
Kolmio, Ympyrä, Polylines:ja, Spirographeja, Bezier ym. spline:ja,
Delaunay, Geometrisiä VRML-sivuja,

3-dimensional surface
Voit muunnella pinnan allonpituutta frekvenssiä jne.
(Itse tehty)

Sphere rho=(f(phi,theta)
Samantapainen kuin edellinen samalta tekijälätä.
(Itse tehty)

Morley's Theorem
Todistaa graaffisesti Morely'n Teorian
(Itse tehty)

Graph Theory stuff
Basic graph theory stuff, chromatic numbers, line graps, radi&diameters
(Itse tehty. Vanhemman version source code saatavilla)

Finding the Slope of Line Segment
Voit laskea kahden pisteen välisen janan kulmakertoimen helposti.
(Copyright Robert Bunge)

epicycloid
Tekee Epicycloidin jonka arvoja voi muutella
(Source code saatavilla)

Käyrän pituuden aproksimointi
Aproksimoi eri käyrien pituuksia janojen avulla.
(Itse tehty)

Kulmakertoimen ja nollakohtien aproksimointi
Aproksimoi eri käyrien kulmakerrointa, arc:tä ja nollakohtia.
(Itse tehty. Source code saatavilla. Antaa luvan ei-kaupalliseen käyttöön)

Perspective
Ohjelma esittää kaksi perspektiivi kuvaa joiden suhteita voi muuttaa melkein rajattomasti.
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

The Light cone
An illuminating introduction to relativity
(Itse tehty.26.6.1997)

Cinderellas Cafe
Monipuolinen ohjelma joka pystyy piirämään erilaisia geometrisiä kuvaajia. Painele näppäimiä ja tee niiden mukaisesti. Saksan kielinen
(Copyright Richter-Gebert&Kortenkamp)

Rectangle
Neljä erilaista demonstrointia nelikulmioista. Peruskoulun matematiikkaa.
(Multimedia Information Systems Research Group)

Geometry Explorer
Piirtää kuvioita joiden arvoja voi muunnella. Kuten Cardioid, Nephroid ja Ranunculoid.
(Itse tehty)

Dispaly all three and four dimensional regular solids
Tulostaa erilaisia muotoja kolmi ja neliuloitteisena.
(Itse tehty)

Imaging Raytracer
Piirtää erilaisia muotoja. Visuaalisesti oikein hieno ohjelma.
(Copyright by Paul Flavin. 22.5.1997)

NINA
Piirtää geometrisiä kuvioita.
(Itse tehty)

Construction
Constructan n-gon (polygon with n sides) for which n given points serve as midpoints of its sides.
(Copyright Alexander Bogomolny)

2 Dimensional Polygon Geometrical computation
Laskee polygonin arvot
(Copyright Jun Ni, CGI-ohjelma)

Alan laskeminen

2 Dimensional Geometrical Computation
Laskee erilaisten kappaleiden alan ja piirin. Yksinkertainen ja kätevä.
(Copyright Jun Ni, CGI-ohjelma)

3 Dimensional Geometry Computation
Laskee kolmiuloitteisten kappaleiden tilavuuden ja alan. Samaa sarjaa kuin edellinen.
(Copyright Jun Ni, CGI-ohjelma)

Constant Perimeter and Constant Area Rectangles
Demonstroi vakio pinta-aloja kolmen eri apletin avulla.
(Education Development center)

Area of a circle
Arvioi monikulmion avulla ympyrän pinta-alaa. Voit muuttaa monikulmion siuvjen lukumäärää ja huomaat kuinka arvio paranee sen myötä.
(Itse tehty)

Hexagonal Area Calculator
Voit laskea Hexagonaalin pinta-alan antamalla kappaleen leveyden
(Hexnet Java Script)

Epipolar Geometry
Opettaa Epipolarista Geometriaa kuuden appletin avulla.
(Itse tehty)

Cheng-Pleijel Poin of a Quadrangle
Demonstroi Cheng-Pleijel Point:a
(Itse tehty)

Angle Trisection
Demonstroi Archimeden keksimää toteamaa
(Copyright Alexander Bogomolny)

Kokoelmia

Kokoelma
Kokoelma (23kpl) erilaisia alkeisoppeja geometriasta
(International Education Software)

Kokoelma
Kokoelma (6kpl) erilaisia demonstrointeja geometrisista laskutoimituksista
(International Education Software)

Famous Curves
58 kpl erilaisia kuvioita joita pystyy muuttelemaan. Kattava kokoelma.
(JohnJ O`Connor, Edmund F Robertson:School of Mathematical and Computational
Science University of St Andrews. Appletti saatavilla kaikista kuvioista)

Kokoelma
Kokoelma(6kpl) Linear Transformation
(International Education Software)

Geometry Applet
Kokoelma (23kpl) geometrisistä ohjelmista.
(International Education Software)

WebPisces Models
Kokoelma (10 kpl) erilaisista Pisces funktioiden piirroksista
(Itse tehty. CGI-ohjelmia.6.8.1997)

Paraabeli

Parabola
Piirtää paraabelin antamillasi arvoilla
(Java Time)

Envelopes
Nä kuinka paraabelien piirtäminen synnyttää envelopin
(Java time)

Parabolas&Cicles
Piirtää paraabelejä ympyrään liittyen
(Java Time)

Point/Line Duality
Piirtää viivoja jotka heijastuvat paraabelistä tai ympyrästä.
(Computational Geoetry)

Tangent line for parabola
Tekee tangentin haluamaasi kohtaan
(itse tehty)

Ellipsi

Ellipsi
Piirtää ellipsin jonka arvoja voi muutella.
(Johnj O`Connor, Edmund F Robertson School of Mathematical and Computational Scienses,
University of St Andrews. Source code saatavilla.)
Ellipse
Piirtää ellipsin antamiesi arvojen mukaan
(Java Time)

Congruent Zeta function Calculator for Hyperelliptic Curves
Laskee ellipsien strategisia arvoja.
(Itse tehty. Appletti saatavilla)

Kuutioiden pyörittelyä

Hyper Cuper
Pyörittelee eri ulottuvuuksissa kuutiota
(Itse tehty. Source code saatavilla)

Stereoscopic animated Hypercupe
Pyörittelee monikulmiota tilassa.
(Itse tehty. 4.5.1997)

Stereoscopic Animated 24-Cell Object
Pyörittelee monikulmiota tilassa
(Itse tehty. Appletti saatavilla)

Hyberspace simulation wiht arbitrary number of dimensions
Piirtää kuutiota haluamallasi ulottuvuuksien määrällä. Sivulla on myö hieman teoriaa asiasta.
(weBus)

Octahedron
Pyörittelee kulmiota ilman mitää suurempaa opetullista tarkoitusta.
(Itse tehty)

The Geometry Applet
Pääset pyörittelemään icosahedronia.
(David E. Joyce Department of Mathematics and Computer Science . Appletti saatavilla)

Stereoscopic animated Cross-Polytype
Pyörittelee monikulmiota tilassa
(Itse tehty. Appletti saatavilla. Antaa luvan ei-kaupalliseen käyttöö)

Stereoscopic Interactive Hypercube Slicer
Moniuloitteisuudessa kuution pyörittelyä
( Copyright Stefan Scheller.Java Script)

Kolmioon liittyen

Kolmio kolmion sisällä
Näyttää miten kolmion sisään voi apuviivojen avulla piirtää tasasivuisen kolmion.
(Department of mathematics and computer Science Clark University)

Steiner-Lehmus theorem
Any triangle that has two equal bisectors is isosceles. Todistaa edellistä väitettä.
(Copyright by Timothy Betts)

Triangle
Kolme kolmioon liityvää demonstrointia. Peruskoulun matematiikkaa.
(Multimedia Informationa Systems Research Group)

The Euler Line of a Triangle
(Department of Mathematics and computer Science Clark University)

The Area of Triangles in Hyperbolic Geometry
Demonstroi kolmion pinta-alaa ja sivujen pituutta hyperbolisessa geometriassa. Näyttää kuinka kolmion pinta-alalla on raja-arvo.
(Geometry center.4.4.1996)

Round Triangles
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

The Euler Line of a Triangle
Voit liikutella eräitä kolmion pisteitä ja sen ympärillä ympyrää
(David E.Joyce, Departmen of Mathematics and Computer Science Clark University)

The Incenter of a Triangle
Ympyrän sijoittamista kolmion sisälle. Asia käydään vaiheittain myös tekstissä.
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

The circumcircle and Circumcenter of a Triangle
Kolmion piirtoa ympyrässä
(Department of mathematics and Computer Science Clark University)

Ympyrä

The nine-point circle of a Triangle
Ympyrän piirtäminen kolmion siään.
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

Cycloids
Ympyrään liittyvää piirtämistä. Asiasta löytyy myös teoriaa sivulta.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Nine Point Circle
Näyttää asteittain miten ympyrä saadaan aikaiseksi kolmiosta.
(Itse tehty. 30.3.1996)

Nine Point Circle
Toinen esimerkki samasta asiasta samalta tekijältä.
(Itse tehty.30.3.1996)

Area of a circle
Arvioi monikulmion avulla ympyrän pinta-alaa. Voit muuttaa monikulmion siuvjen lukumäärää ja huomaat kuinka arvio paranee sen myötä.
(Itse tehty)

The Equiangulat locus
Geometristä pyörittelyä ympyrään liittyen.
(Department of Mathematics and computer Science Clark University)

The Orthocenter of a Triangle
Kolmion mediaanin piirtäminen ympyröiden avulla.
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

Ympyröiden pyörittelyä
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

Analog gadgets
Demonstroi erästä tapaa piirtää ympyröitä koordinaatistossa
(Copyright Alexander Bogomolny)

Steiner's Porism
Ympyröiden pyörittelyä
(Department of Mathematics and Computer Science Clark University)

Circles
Piirtää ympyrän antamiesi arvojen mukaan
(Java Time)

A Construction of regular Pentagon
Ympyrän sisällä olevan viisikulmion piirtämisen opetteleminen.
(Department of Mathematics and computer Science Clark University)

Peaucellier Linkage
Näyttää miten ympyrään kiinnitetyt pisteet saadaan tekemää pyöreästä liikkeestä suoraa liikettä.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Polylines:ja

Etäisyyksien laskemista
Laskee kahden polylines:s etäisyyden toisistaan.
(Itse tehty.27.6.1996)

Line Simplification
Yksinkertaistaa piirrettyjä polylines:ja, oikaisee pienimpiä kulmia jne.
(Itse tehty.5.6.1996)

Spirographeja

Spirograph
Piirtää erialaisia Spirograph:a antamiesi arvojen mukaan. hieman teoriaa asiasta myös sivulla.
(Itse tehty)

Spirogrpah
Piirtää havainnollisesti spirographin
(Itse tehty. source code saatavilla.)

Bezier ym. spline:ja

Bezier Splines
Pääset muokkaamaan Bezier Splinesja.
(Copyrigth by the UBC Mathematics department)

Curves
Voit piirtää Bezier, Makeup ja Bspline käyrää.
(Itse tehty)

Groove
Edellisen kehitelmä. Piirää kylläkin vain Bezier käyriä.
(Itse tehty source löytyy.18.1.1997)

*Bezier Curves
Melko monipuolinen demonstrointi asiasta.
(Graphics Tutorial)

Bezier Curve
Piirtää Bezier käyriä.
(itse tehty)

Delaunay

Delaunay Triangulation &Voronoi Diagram
Esittelee graaffisesti Delanayn kolmioita&Voroinoin diagrammia
(Copyright Ohio State University. source code saatavilla. 10.10.1996)

Delaunay traingulations
Piirtää antamasi pisteittesi mukaan kuutioita
(Itse tehty)

Geometrisiä VRML-sivuja

Zonohedra
Kokoelma (41kpl) erilaisia geometrisia kappaleita, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra. VRML)

The Five Platonic Solids
Viisi erilaista geometristä kappalettajoita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

The Kepler-Poinsot Polyhedra
Neljä erilaista geometristä kappalettajoita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Archimedean Semi-Regular Polyhedra
17 erilaista geometristä kappalettajoita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Prisms and Antiprisms
17 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Archimedean Duals
39 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Quasi-Regular Polyhedra
17 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Johnson Polyhedra
93 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Pyramids, Dipyramids, and Trapezohedra
54 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Compounds of Polyhedra
31 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Stellated Polyhedra
7 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Compounds of Cubes
35 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Convex Deltahedra
8 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

NonConvex Uniform Polyhedra
145 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

Uniform Compounds of Uniform Polyhedra
78 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra VRML)

59 Stellations of the Icosahedron
59 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra, kaikki eivät vielä toimi) VRML

Stellations of the Rhombic Triacontahedron
37 erilaista geometristä kappaletta, joita voi pyöritellä, liikutella ja valaista eri tavoin.
(Virtual Polyhedra, lisää tulossa VRML)

Fourierin sarjat

Alkuun Pythagora

Fourier Series
Piirtää Fourierin sarjasta jonkinlaista kuvaajaa.
(International Educational Software)

Fourier applet
Piirtää fourierin sarjan kuvaajaa kulmio aallolle.
(ECE 5960 Homework Projects)

Fourier series
Tarkastelee fourierin sarjoja ja piirtää kuvaajia.
( Copyrigth by the UBC Mathematics Department)

Fourier Synthesis
Käytetään hyväksi Fourierin sarjoja sini ja cosini aallon tuottamiseen
(Source code saatavilla. GNU-lisenssi.Sama hieman laajempana versiona.25.6.1997)

Wave-FS
PiirtäÄ fourierin aproksimoinnin yhtälöstä kolmiuloitteisena.
(Itse tehty)

Fourier Analysis
Demonstroi fourierin sarjojen käyttöä aproksimoidessa erilaisia funktioita.
(Itse tehty. Source code saatavilla.12.4.1996)

Fourier sarja
Piirtää Fourierin yhtälöstä. Ei mitää interaktiivista.
(Itse tehty. Source löytyy)

Approximation durch Fourierreihe
Approksimoi Fourierin kuvaajaa antamallais asteluvulla. Saksan kielinen.
(Fern Universität)

Fouriertransformation
Tekee fourier muunnoksen. Saksan kielinen.
(Fern Universität)

Pythagora

Alkuun Fraktaaleja

Pythagoraan lause
Pythagoraan lauseen todistus pinta-aloja hyväksikäyttäen.
(International Education software)

Dudeny's Proof of Pythagoras' Theorem
Pythagoraan lauseen todistus animaation avulla.
(Itse tehty)

Pythagoras' Theorem Proof by Euclid
Pythagoraan lauseen todistus. Ohjelmassa voit siirtää hypotenuusan kateettejen päälle.
(Copyright © 1996-1997 Alexander Bogomolny )

Pythagoraan lause
Ohjelma todistaa pythagoraan lauseen vaihe vaiheelta pinta alojen avulla.
(Itse tehty. appletti saatavilla)

Pythagorean Triples
Laskee suorakulmaisen kolmion sivujen pituudet
(Itse tehty. Java Script)

Fraktaaleja

Alkuun Otoksen käsittelyä

Plane Filling Curve
Tekee fraktaalin vaiheittain. Fraktaaleista löytyy myös teoriaa sivulta.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Fractal Mountains
Tekee fraktaali pintoja, joita voi vaiheittain tehda monimutkaisemmiksi.
(Copyright Matthew Caryl. Source code saatavilla)

The Mandelbrot Set
Fraktaali.
(Copyright Simon Arthur. Appletti saatavilla)

Mandelbrot Set and Julia Sets
Esittää Mandelbrot fraktaalin johon voi klikata ja tä piiretää Julia set.
(Appletti saatavilla)

Fractals 1.0.2
Yksinkertainen.
(Copyright Sun microsystems. Appletti saatavilla.)

Fraktaali
Voit itse muokata fraktaalia haluamalaiseksi. 5 kappletta erilaisia fraktaaleja valmiina.
(Richard Koch Department of Mathematics University of Oregon )

The Chaos Game
Klikkaat kolmeen pisteeseen ja ohjelma piirtää sen mukaan fraktaalin.
(Itse tehty)

The Chaos Applet
Piirtää fraktaalin antamillasi arvoilla. Ohjelma sisältää neljä erilaista fraktaalia.
(Itse tehty. Source saatavilla)

Henon Phase Plot
Piirtää jonkinlaisen fraktaali kuvion antamillasia arvoilla.
(Itse tehty Source saatavilla)

Henon Distribution Plot
Piirtää jonkinlaisen fraktaaleihin liittyvän jakauma kuvion.
(Itse tehty Source saatavilla)

Quadratic Map
Piirtää kaoottisen systeemin. Lukuisia eria arvoja voi muutella.
(Itse tehty. Source code löytyy.26.1.1996)

Fractal Nature of Chaos
Demonstroi erilaisia Map:ja. Voit muuntaa lukuisia eri arvoja.
(Itse tehty.6.6.1997)

Lorenz Attractor
Kolmiuloitteinen piirto-ohjelma. Piirtää Lorenz Attractor ongelman.
Arvot muutettavissa
(Itse tehty)

*The Lorenz Attractor
Yksinkertainen
(Itse tehty)

The Butterfly Effect
Esittää edellisen ohjelman tapaan Lorenzti Attractoria
(Itse tehty.26.9.1996)

The Lorenz Equations
Piirtää Lorenzin yhtälön
(Itse tehty.8.12.1995)

Twin dragon applet
Demonstroi niin sanotun Twin dragonin rakennetta. Tekee 13 iterointia. Jonkin verran teoriaa on myös sivulla.
(Itse tehty)

Emergence of Chaos
Opettta kaaoksen lain-alaisuutta. Paljon teoriaa sivulla appletin lisäksi.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Mandelbrot Plotter
Piirtää fraktaalin johon voi zoomata
(Itse tehty.26.1.1996)

Fractal Gestator
Erittäin näyttävä fraktaali ohjelma.
(Itse tehty.24.6.1997)

Strange Attractor
Explore the world of Strange Attractors. Erittäin näyttävä.
(Itse tehty.16.3.1997)

Mandelstep
Voit klikata fraktaalin johonkin kohtaan ja sen jälkeen se ohjelma iteroi siitä pisteestä lähtien.
(Itse tehty. Source saatavilla)

Julia sets
Esittelee erää fraktaalin ja sen leikkauksen haluamastasi kohdasta. Asiasta jonkinverran teoriaa myös sivulla.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Fraktaali kuvioita
Kuusi kappaletta erilaisia appletteja joissa ohjelma piirtää fraktaaleja vaiheittain.
Copyright Alexander Bogomolny)

Otoksen käsittelyä

Alkuun Laplace

* Fit the data
Yritä sovittaa mittauspisteet kärään
(Washington State University)

Fitting a Polynomial to Data
Tekee polynomin joka kuvastaisi mahdollisimman hyvin annettuja pisteitä
(MathServ.CGI-Ohjelma)

Data Curve Fitting
Voit syöttää haluamasi pisteet ja ohjelma yrittää sovittaa function niiden mukaan. Ohjelma tuottaa joitain virhe ilmoituksia.
(Itse tehty)

* Least Squares Fit Approximation
Tekee yhtälö joka parhaiten kuvastaisi antamiasi pisteitä
(Copyright Turquoise Software Systems. Inc)

*Curve Fitting by Optimization
(Itse tehty.JavaScript)

1/2 Spins Single Crystal Tensor calculations
Laskee parhaimman sopivuuden annetuille arvoille
(Itse tehty.9.4.1997)

Lineaarinen regressio
Tekee otokselle regression
(FPL Statistics Group.8.2.1997)

Lineaarinen regressio
Kätevä apu lineaariseen regressioon. Klikkailet pisteitä koordinaatistoon ja ohjelma piirtää otokselle regressio käyrän.
(Itse tehty)

Lineaarinen regressio
Tekee annetuille pisteille regressio suoran.
(Itse tehty)

Lineaarinen regressio
Pääset muuttamaan käyrää lineaarisen regression avulla. Samalla ohjelma näyttää suoran kaavan.
(Webster West Dept. of Statistics, Univ. of South Carolina)

Lineaarinen regressio
Tekee lineearisen regression annetuille pisteille
(Itse tehty. 9.4.1997)

Regression
Lineaarinen regressio
( Davidosn college. Appletti saatvilla)

Lineaarinen regressio
Tekee lineaarisen regression antamillesi pisteille ja samalla näyttää suoran yhtälön ja pisteiden erotuksen suorasta
(Itse tehty.Appletti saatavilla)

Laplace

Alkuun Pascal

Computing the Laplace Transform
Tekee Laplace muunnoksen antamallesi yhtälölle.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Inverse of the Laplace Transform
Tekee Laplace Käänteismuunnoksen antamallesi yhtälölle.
(MathServ. CGI- ohjelma)

Pascal

Alkuun Laskimia

Pascal method
Esittelee pascal:n kuviota.
(Itse tehty)

Interact with Pascal's Theorem
(Itse tehty)

Limacon of Pascal
Piirtää pascal:n liittyvän kuvion
(Mac Tutor)

Projective conics
(Geometry center.CGI-ohjelma)

Pascal Triangel
Laskee ja näyttää Pascal:n triangelin. Hieman teoriaa myös sivulla.
(Itse tehty)

Laskimia

Alkuun Tilastomatematiikkaa

Exponential Expression Calculator
Laskee potenssilaskuja. Kirjoitat kannan ja potenssin ja ohejelma laskee tuloksen. Yksinkertainen.
(All Rights Reserved Daniel C.PersonJava script

Lukujen jaollisuus
Näkyviin tulee luvut 1-100. Voit katsoa mikä luku on milläkin jaollinen. Klikkaat vain lukua ja sillä jaolliset häviävät taulukosta. Sivulla on paljon muuta asiaa joka on vielä hollanniksi.

Base converter
Muuttaa luvun haluamankantaiseksi. Esim. binaari, decimaali, octaali jne.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Modular calculator
Pienimuotoinen laskin joka osaa ratkaista joitain erikois laskuja.

Cocalc RPN Calculators
Laaja laskin, jossa on myös laajat käyttöohjeet.
(Copyright by CoHort Software.18.11.1996)

Basic Summation Formula
Laskee sarjojen arvoja. Sivulla on myös lukuisa määrä eri sarjojen summien laskenta kaavoja.
(Copyright jun Ni,Java Script)

HexCalc
Pieni yksinkertainen Heksadesimaali laskin
(Souce löytyy. GNU-lisenssi)

Precise Calculator
Laskee ja piirtää annetun function. Monipuolinen laskin.
(Appletti saatvilla. GNU-lisenssi)

Calculator online
Laskee antamasi laskun. Laskee mm.sarjoja ja niiden summia
(Itse tehty)

*Laskin
Yksinkertainen peruslaskin. Laskee sinit, cosinit, kertomat jne.
(Itse tehty)

Laskin
Todella monipuolinen laskin.
(Java Script27.4.1996)

Laskin
Yksinkertainen peruslaskin
(Itse tehty) Java Script17.4.1997)

Qwibnar's Web Calculator
Laskee kompleksilukuja
(Itse tehtyJava Script16.1.1997)

Tilastomatematiikkaa

Alkuun Jakaumia

Keskiarvo , Hajonta , Varianssi , T-testi , Permutaatio ,
Tilaston generointia , Erilaisten arvojen laskenta, Diagrammeja ,
Prosesseja , Teorioita , Muut

Keskiarvo

Keskiarvo
Laskee keskiarvon ja näyttä tuloksen yhteydessä laskutavan asteittain
(John T.Behrens All rights reserved. CGI-ohjelma)

Keskiarvo
Laskee lukujen keskiarvon
(© 1997 by Robert Hale.Source code saatavilla.)

Confidence Intervals fot Means
Etsii graaffisesti keskiarvon otokselle, jonka ohjelma antaa sattumanvaraisesti.
(Itse tehty.3.6.1997)

A Calculator to Merge Two Samples
Laskin joka laskee kahden eri otoksen yhteisen keskiarvon ja hajonnan
(Copyright Mark H.BurgeJava Script)

Basic Statistics Computation
Laskee eri antamillesi arvoille keskiarvon ja hajonnan.
(copyright Jun Ni CGI-ohjelma)

Casting Two Dice
Kahden nopan heittelyä. Ohjelma näyttää kummankin nopan keskiarvon sekä yhteistuloksen keskiarvon.
(Copyright Stefan Waner and Steven R.Costenoble)

Monte Carlo Power Simulator
Demonstroi otoskoon suuruuden merkitystä. Voit muuttaa otoskokoa sekä keskiarvoa.
(Copyright 1997 by Bob Mitchell, Source saatavilla)

Hajonta

Computing the Standard Deviation for a Population
Laskee hajonnan ja näyttää tuloksen yhteydessä laskentatavan.
(John t.Behrens All rights reserved. CGI-ohjelma)

Standard Deviation Calculation
Laskee lukujen hajonnan
(© 1997 by Robert Hale. Source code saatavila.)

Varianssi

Analysis of Variance
Laskee varianssin otokselle
(Bryan Lewis at Kent State University.)

Varianssi
Laskee lukujen varianssin.
(© 1997 by Robert Hale. Source code saatvilla.)

Varianssi
Laskee varianssin annetuille arvoille ja näyttää tuloksen yhteydessä laskentatavan.
(John T.Behrens All rights reserved. CGI-ohjelma)

Computing the Covariance
Laskee covarianssin annetuilla arvoilla ja näyttää tuloksen yhteydessä laskentatavan.
(John t.Behrens All rights reserved .CGI-ohjelma)

*Correlation Calculator
Laskee korrelaatioita
(UCLA Statistics CGI-ohjelma)

Guessing Correlations
Ohjelma näyttää neljä otosta joiden korrelaatiota käyttäjä yrittää arvata.
(STAT100)

Putting points
Voit sijoittaa pisteitä alueelle ja sammalla ohjelma laskee correlaatiot ja yhälöt.
(STAT100 tehnyt)

Computation of confidence interval for correlation coefficent
(UCLA Statistics. CGI-ohjelma)

T-testi

The Student's t-Test
Tekee antamillesi arvoille t-testin.
( Bryan Lewis at the Department of Mathematics, Kent State University. Source code saatavilla)

Student's t Tester Applet
Annat ohjelmalle kahdet arvo joukot ja sen perusteella ohejelma laskee t-testin arvot
(Itse tehty. Source code saatavilla)

Independent t-test
Tekee Independent t-test:n annetuille luvuille
(Itse tehty. Source code saatavilla. Saa käyttää tietyin ehdoin.)

Dependent t-test
Tekee Dependent t-tes:n anneteuille luvuille
(Itse tehty. Source code saatavilla. Saa käyttää tietyin ehdoin.)

Test of Proportions
Simuloi hypoteesi testi sarjaa p:n arvolle Bernoullin satunnais muuttujalle
(Itse tehty)

Permutaatio

Generate Permutations
Kattava ohjelma permutoinnista
(The (Combinatorial) Object Server. 8.7.1997)

Permutaatioita
Laskee ja näyttää erilaisia permutaatioita ja niiden tuloja
(Copyright Alexander Bogomolny)

Permutations tabloids
Permutaatioihin liittyviä taulukoita. Näyttää miten kaksi numero joukkoa voidaan yhdistellä ja siihen liittyvän taulukon
(Itse tehty)

Permutaatiot
Listaa permutaatioita eri lukumäärille
(Copyright Alexander Bogomolny)

Permutation Calculator
Voit laskea jotain permutatioihin liityvää
(Itse tehty)

Permutaatio
Demonsrtoi permutaatioita. Asiasta on myös hieman teoriaa sivulla.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Generate Subsets or Combinations
Kattava ohjelma joka muodostaa osajoukkoja ja kombinaatiota
haluammallasi tavalla.
(The (Combinatorial) Object Server. 24.4.1997)

Set Partitions
Tekee osajoukkoja haluamallasi tavalla
(The (Combinatorial) Object Server. 23.1.1997)

Generate Necklaces
Tekee jonkinlaisia numero joukkoja.
(The (Combinatorial) Object server. 15.6.1997)

Tilaston generointia

Nopan heittelyä
Voit heittää noppaa ja ohjelma tekee tuloksista jakauman
(Itse tehty)

Central Limit Theorem
Tilastomatematiikkaan liittyvää nopan viskomista.
Nopan näyttämät muodostavat histogrammin.
(R. Todd Ogden, Dept. of Statistics, Univ. of South Carolina )

Probalbility
Esittää 500 osumaa tauluun randomina
(Copyright Frank Wattenberg Department of Mathematics, Carroll College)

Coin Tossing Simulation
Kolikon heittelyä.Hyvin yksinkertainen.
(Itse tehty)

The Data Applet
Voit analysoida valmiita tilastoja eri tavoilla.
(STAT100 tehnyt.)

Statiscope
Tilasotmatematiikkaan liittyvää aineiston generointia ja analysointia. Luettelee maksimit, minimit, keskiarvot,mediaanit, summat jne.
(Cobyright by Mikael Bonnier)

Useiden eri tilasto arvojen laskentaa

Statlets Task List
50kpl erilasia tilastomatematiikkaa koskettavia appletteja
(Statlets)

WebStat
Laskee tilastollisia arvoja annetuille arvoille. Ottaa vastaan suurenkin määrän arvoja. Hyvät ohjeet käyttöön.
(Itse tehty)

Contingency Table Analysis for Ordinal Categories
Laskee useita tilastotietoja antamillesi arvoille.
(JavaStat ProjectJava Script)

Proportion Difference Power Calculation
Laskee tarvittavan otoskoon joka tarvitaan kahden jakauman eron havaitsemiseksi.
Java Script

* Box Models
Voit analysoida tilastoja
(STAT100 tehnyt)

Scatter, Correlation and Regression
Demonstroi korrelaatiota, regressio käyrää jne.
(P.B:Stark All rights reserved. 23.7.1997)

Mediaani
Laskee mediaanin ja näyttää tuloksen yhteydessä laskentatavan.
(John T.Behrens All rights reserved. CGI-ohjelma)

Diagrammeja

Histogram of family income
Näyttää tulon jakauman josta voi värj&aml;tä osan alueesta haluaman prosentin mukaan.
(P.B.Stark All rights reserved. 27.1.1997)

Venn Diagrams and Probability
Todennäköisyys laskuissa käytteyjä kuvioita
(P.B.Stark All rights reserved. 23.7.1997)

Histogram Applet
Näyttää miten pylväs diagrammin pylväiden leveys tai niiden lukumäärä vaikuttaa tulokseen.
(Webster West, Assistant Professor Departmen of Statistics)

The Law of Large Numbers
The Law of Large Numbers says that in repeated, independent trials with the same probability p of success in each trial, the chance that the percentage of successes differs from the probability p by more than a fixed positive amount, e > 0, converges to zero as the number of trials n goes to infinity, for every positive e.
(P.B.Stark All rights reserved)

Discrete inhibited population growth
Tekee sarjan kuvaajan, jossa saat itse määritellä kasvu nopeuden.
(Itse tehty)

The Birthday Problem
Näyttää todennäköisyyden eri otoskoilla
(Itse tehty. Source code löytyy. 27.5.1996)

A "Small Effect Size Can Make a Large Difference
(Itse tehty)

Prosesseja

Wiener proces
Demonstroi Wiener process:a
(Topics in Modern Mathematics)

Gamma process
Näyttää Gamma prosessin. Zoomaus mahdollisuus.
(Itse tehty Source code saatavilla)

Teorioita

Bayes' Theorem
Käyttää taulukkoa apuna laskettaessa todennäkösintä tulosta.
(JavaStat ProjectJavaScript)

* Brownian motion
Piirtää satunnaista käyrää. Liitty stotastiikkaan.
(Itse tehty)

Spearman's Rank Correlation Java
Laskee antamilesi arvoille Spearmanin arvon
(Bryan Lewis at Kent State University.)

Bertrand's Paradox
Esittelee Bertrandin paradoksin. Teoriaa on sivulla asiasta melko paljon.
(Copyright Alexander Bogomolny)

Survival Analysis
The following applet explores the behavior of the Kaplan-Meier and Pool-Adjacent-Violators estimators of the Survivorship function.
(copyright Tony Rossini)

muut

Simulation of asset price model
Simulation solutions of the Stochastic Differrential Equation
(Topics in Modern Mathematcis)

Bivariate Normal Calculator
(UCLA Statistics. CGI-ohjelma)

Prime numbers
Tulostaa alkuluvut.
(Itse tehty. Source code löytyy. 1.1.1997)

Kantaluvut
Voit vaihtaa luvun eri kantaiseksi. Esim. binaariluvuksi. Sivulla paljon myös muuta asiaa. Hollanninkielinen.
(Technische Universiteit Eindlhoven)

Sampling Distribution of the Sample Mean
Demonstroi tilastoja satunnaisuuden avulla
(P.B.Stark All rights reserved. 23.7.1997)

Jakauma

Alkuun Optimointia

Normaali jakauma , Binomi jakauma , Muita jakaumia ,

Normaali jakauma

Normaalijakauma
Yksinkertainen ohjelma joka piirtää normaalijakauman antamillasi keskiarvon ja poikkeaman arvoilla.
(Berrie's statistics page)

Probability and Quantile Applets
Kaksi applettia. Ensimmäisessä on piirretty normaali tiheys funktio, jossa voit asettta rajat joiden todennäköisyys lasketaan. Toisessa taas piirretää normaali jakauman antamasi keskiarvon ja hajonnan mukaan.
(Itse tehty.21.7.1996)

The Normal Approximation to Data
Demonstroi mittauksen sopivuutta normaalijakaumaan. Voit muuttaa rajoja ja ohjelma kertoo kuinka suuri osuus on rajojen välissä.
(P.B.Stark All rights reserved.23.2.1997)

Normaalijakauma
Pallot tippuvat normaalijakauman mukaisesti. Kestää kauan odottaa lopulllisen kuvion syntyä.
(Itse tehty. Appletti saatavilla)

Normal Distribution
Näyttää normaali jakaumasta antamiesi rajojen välisen alan.
(Itse tehty)

* Jakaumat(16kpl)
Laskee eri jakaumien arvot
(Itse tehty)

Brownian motion
Tekee pylväitä satunnaisesti muodosten Gaussin jakauman.
toinen esimerkki samasta asiasta.
(Itse tehty)

Normaali käyrä
Voit muunnella keskiarvoa ja hajontaa ja käyrä muuttuu sitä mukaan.
(P.B.Stark All rights reserved.23.7.1997)

The Normal Distribution
Opettaa alkeita normaali jakaumasta.Ääntämisestä lähtien. Piirtää jakauman antamasi keskiarvon ja poikkeman avulla. Näyttää kahdessa muussa apletissa prosentti osuuksia jakaumasta
(Itse tehty. 22.7.1996)

The Standard Normal Curve
Voit värjätä osia käyrästä ja katsoa kuinka monta prosenttia on peitettynä
(P.B.Stark All rights reserved.24.7.1997)

Normal Distributions
Simuloi 1000 osumaa tauluu ja muodostaa näistä jakauman.
(Copyright Frank Wattenberg Department of Mathematics, Montana State University, Bozeman,)

Binomi-ja normaalijakauma
Piirtää binomi- ja normaalijakauman heti sivun lataannuttua. Ei mikää erikoinen.
(Itse tehty)

Binomi jakauma

* Binomial Probality Histogram
Piirtää binomijakauman
(Itse tehty)

Binomial Probabilities
Esittelee binomi jakaumaa. Voit muuttaa otoskokoa ja todennäköisyyttä.
(Itse tehty.31.7.1996)

Probability Distribution Functions
Laskee neljä yleisimmän jakauman arvot.
(JavaStat ProjectJava Script)

Normal Approximation to Binomial
Normaali approksimointi binomi jakaumalle. Voit muuttaa otoksen kokoa ja todennäköisyyttä.
(Itse tehty. 11.6.1996)

Muita jakaumia

Binomial and Poisson Confidence Intervals
Laskee otoksille Binomi ja Poisson jakauman mukaiset arvot
(JavaStat ProjectJavaScript)

The Poisson Disribution
Demonstroi käytännön esimerkkiä Poissonin jakaumasta. Voit valita otosmäärän ja lambdan arvon.
(Itse tehty)

Statable for Java
25:n eri jakauman arvojen tarkastelua. Eri jakaumille voi antaa eri arvoja ja tästä lasketaan loput jakaumaa koskevat arvot.
(Cytel Software Corporation.)

*Jakaumia (16kpl)
Erilaisten jakaumien arvojen laskemista
(UCLA Statistival Consulting CenterJavaScript)

Histogram explorer
Saat näkyviin erilasten jakaumien kuvaajia ja niiden ominaisarvoja. Voit myös arvuutella jakaumien arvoja.
(Itse tehty)

Problem
Laskee 6:n eri jakauman arvoja. Kuten binomi, normaali, poisson ja t-jakauman.
(Itse tehty.3.8.1996)

Student's T Distribution
Näyttää miten T-jakauma lähestyy normaali jakaumaa. Pieni yksinkertainen appletti, sivulla myös teoriaa asiasta.
(Itse tehty.22.7.1996)

Test of Proportions
Testaa otoksen antamillasi arvoilla. Asiasta on esitetty myös hieman teoriaa.
(Itse tehty)

Contingency Table Testing
Fischer Exact Test ja Chi-Squared test of independence
(UCLA Statistical Consulting Center)

Bayesian Self-Organizing Map simulation
Estimoi todennäköisyys jakaumaa generoimalla pisteitä Bayesian mallin avulla
(Itse tehty.11.3.1997)

Optimointia

Alkuun Integrointia ja derivointia

Reitin optimointi , Ongelma puita , Tuoton maksimointi ,
Function minimointi/maksimointi , Jonotus , Loput.

Reitin optimointi

Travelling Salesman Problem
Ratkaisee lyhimmä reitin kaikkien kaupunkien läpi. Voit muunnella kaupunkine lukumäärää (1-9) ja ohjelma ratkaisee ongleman kohta kohdalta.
(Algorithms turtoring page)

Path Calculator
Laskee reittejä. Liittyy reitin optiomointimenetelmiin.
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Cogestion Pricing Evaluation Model
Liittyy reitin optimointiin.
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Optimal Sailing Strategies
Demonstroi purjehtijan optimaalisinta reittiä ajan suhteen
(Princeton University)

Shortest path Algorithm
Demonstroi lyhyintä reittiä paikasta toiseen. Voit itse tehdä haluamanlaisen verkoston, josta ohjelma etsii lyhimmän reitin kohta-kohdalta. Kätevä ohjelma.
(Copyright Carla Laffra.Source code)

Finding Alternative Routes
Etsii vaihtoehdon parhaalle reitille paikasta toiseen ja laskee molempiin reitteihin käytetyn ajan.
(Princeton University)

*Travelling Salesman Problem
Optimoi reittiä
(Itse tehty)

Greed (and hill Elevation)
Optimoi matka ongelmaa. Demonstroi ahneen tavan ja parhaimman tavan mennä haluttuun paikkaan.
(Algorithms tutoring page)

Näyttää matkan ja ajan paikasta toiseen
Voit kartalla siirtää kohteita ja nopeutta. Ohjelma laskee käytetyn ajan.
(Research Development Corporation)

Prim Algotithm
Havainnollistaa optimointia Prim Algoritmin avulla. Ratkaisee ongelman kohta kohdalta löytäen lyhimmän reitin.
(Algorithms tutoring page)

Kruskal Algorithm
Havainnollistaa opitmointia Kruskal Algoritmin avulla. Ratkaisee ongelman kohta kohdalta löytäen lyhimmä reitin.
(Algorithms tutoring page)

Minimum routes finder
Etsii lyhimmä reitin käyttäen Dijkstra Algoritmia. Ratkaisee ongelman kohta kohdalta löytäen lyhimmä reitin.
(Algorithms tutoring page)

Ongelma puita

Generate Trees
Muodostaa "puita" haluamallasi tavalla
(The (Combinatorial) Object server.22.12.1996)

Red-Black Trees
Demonsroit taas yhden puun kä:yttöä
(Copyright Doug ierandi. Source saatavilla)

Randomized Binary Search Trees
Demonstroi yhden puun käyttäytymistä
(Copyright Doug Ierandi)

Minimum Genetic Tree Using Prim And Adjoiting Array
Operaatiotutkimuksesta tuttuja ongelma puita.
(Algorithms Tutoring Web Page)

Animating Algorithms
"non-interactive illustration of the animated binary search tree applet "
(Copyright Doug Ierandi)

Standard Binary search Tree
"The demo allows you to perform basic operations on a binary search tree. The demo starts you off with a reasonably balanced tree, and performs one insertion, one location and one deletion before turning over control to you."
(Copyright Doug Ierandi)

Splay Trees
A self-adjusting search tree
(Copyright Doug Ierandi .Source saatavilla)

Tuoton maksimointi

Profit Maximization
Maksiomoi tuotto kättäen "Cyclic Coordinate Algorithm"
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

OBEC Production Simulator
Tuotos ongelma
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Manpower planning calculator
Laskee tarvittavan työvoiman
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Tuotos ongelma
Ongelma koskien tilauksia ja tuottoja
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Function minimointi/maksimointi

Simplex Java Applet
Maksimoi tai minimoi ongelman antamillasi arvoilla. Ratkaisee ongelman kohta kohdalta ja samalla perustelle mitä tekee.
(Optimization Tehcnology center)

Genetic algoritn demo
Maksimoi funktiota
(after development)

*Funciton Minimization
Minimoi funktion Simplex metodin avulla
(Itse tehtyJava Script)

*Function Minimization
Minimoi funktion satunnaisuuden avulla
(Itse tehtyJava Script)

Minimoi
Minimoi yhtäjen suhteen ja piirtää kuvaajat. Käytännöllinen.
(CGI-ohjelma)

Optiomointia
Optimoi graaffisesti annettujen rajoitusten suhteen.
( Chris Jones School of Business Administration University of Washington)

The Simplex Machine
Minimoi ja maksimoi antamillasi arvoilla. Taulukko muodossa.
(Itse tehty Java Script)

Demonstration of different heuristics for tour planning
Optimoi pistejoukkoa yhdistäviä suoria.
(Itse tehty)

Jonotus laksuja

Toll plaza Simulator
Jonotus tehtävä
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Order Projects by Deadlines Precedence
Ratkaisee projektien tekojärjestyksen niiden tuoton ja aikarajan mukaan.
(Algorithms tutoring page)

Loput

2-way Contingency Table Analysis
Laskee riskin, herkkyyden, todennäköisyyden jne. antamillasi arvoilla.
(JavaStat ProjectJavaScript

Packing a Suitcase
Pakkaus ongelma
(Princeton University's The Science and Technology of decision-making, kurssi harjoitus. JavaScript)

Integrointi ja Derivointi

Alkuun Yhtälön ratkaisu

Integrointi , Numeerista integrointia , Graaffista integrointia Derivointi ,

Integrointi

*Integraali
Voit laskea integraalin haluamastasi funktiosta
(CAIN (Computer Algebra for Newcomers))

Thr INTEGRATOR
Laaja versio integroinnista. Lupaa laskea minkä tahansa integraalin.
(Wolfram Researc, Inc)

Define Integral of a Function
Laskee integraalin halutun muuttujan suhteen halutulle välille
(MathServ. CGI-ohjelma)

Numerical Integration
Integrating Experimental Data.
(The Geometry Center Calculus Development Team.CGI-ohjelma.5.1.1996)

Integration Assistan
Työkalu määrittelettömille integraaleille
(MathServ.CGI-Ohjelma)

Numeerista integrointia

Numerical integration rules
Demonstroi numeerista integrointia. Voit valita eri metodeja. Ohjelma näyttää kustakin pinta-ala approksimaation sekä virhearvion.
(Itse tehty)

Numerical Integration
Laskee erilaisten numeeristen integrointitapojen tulokset. Näyttä tuloksen hatessasi graaffisesti.
(MathSev. CGI-ohjelma)

Newton cotes Rules
Laskee numeerisen integraalin arvon haluamallasi tavalla antamallesi funktiolle.
(Copyright Jun Ni, Java Script.13.4.1997)

Gauss Rules
Laskee numeerisen integraalin haluammallasi tavalla antamallesi funktiolle.
(Copyright Jun Ni, Java Script.13.4.1997)

Simpson's Numerical Integration
Laskee numeerisen integraalin arvon.
(Itse tehty Java script.15.7.1997)

Graaffista integrointia

Näyttää käyrän pyörähdyksen aiheuttaman tilavuuden
Demonstroi kuvaajan pyörähdyksen x-akselin ympäri. Voit liikutella kolmiuloitteista kuvaaja haluamallasi tavalla.
(International Education Software)

Pinta-alan aproksimointi
Aproksimoi eri käyrien ja x-akselin väliin jäävän alueen pinta-alaa pylväden avulla.
(Itse tehty)

Integraali
Laskee käyrän ja x-akselin väliin jäävä pinta-alan. Voit muuttaa funktiota sekä integrointi rajoja.
(Itse tehty.1.4.1997)

Numerical Integration Simulation
Simuloi graaffisesti numeerista integrointia eri tavoilla eri funktioille. Näyttää virhearvon graaffisesti sekä valitsemasi yhtälön.
(Introduction to Scientific Programming. 21.11.1996)

*Simpson's Numerical Integrator
Integroi käyttäen Simpsonin sääntöä
(Itse tehty Java Script)

Integration definition
Laskee ja näyttää erilaisten integrointi tapojen tulokset antamallesi funktiolle. Ohjelma näyttää alan ja virhearvion.
(Copyright California State University. Source löytyy)

Antidifferentiation
Laskee integraalin arvon antamallesi functiolle.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Derivointi

Derivative definition
Laskee derivaatan ja näyttää funktion käyrän ja sen tangentin
(Copyright California State University. Source löytyy)

* Derivaatta
Voit laskea derivaatan arvon haluamastasi funktiosta
(CAIN (Computer Algebra for Newcomers))

Solving an ODE in Standard Form: dy/dx=f(x,y)
Ratkaisee differentiaali yhtälön ja piirtä siitä halutessa kuvan
(MathServ. CGI-Ohjelma)

Solution of a Second Order Cauchy-Euler ODE
Etsii ratkaisun Cauchy-Euler ODE:een. Voit muuttaa parametrien arvoja.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Solving a Separable Ordinary Differential Equation
Derivoi kahden eri muuttujan suhteen
(MathServ. GGI-Ohjelma)

Yhtälön ratkaisu

Alkuun Muita yhtälön työstöjä

Grafiikkaan liittyen , Erilaisia ratkaisu tapoja , Loput .

Grafiikkaan liittyen

Online graphic calculator and solver
Monipuolinen ohjelma joka ratkaisee laskuja ja piirtää funktioita.
(Itse tehty)

Yhtälön ratkaisu
Ratkaisee yhälön. Piirtää kuvan.
(MathServ.CGI-ohjelma)

Direction Field of a First Order ODE
Näyttää kentän dy/dx=f(x,y):lle. Voit antaa f(x,y):n itse.
(MathServ. CGI-Ohjelma)

Differential equation phase plotter
Piirtää yhtälöistä ratkaisu käyriä. Näyttää myös vektorikentän.
(Itse tehty. Appletti saatavilla Antaa luvan kaikenlaiseen käyttöön.27.1.1997)

Center of Mass
Laskee keskipisteen kuviolle. Kuvio muodostuu antamistasi functioista
(MathServ. CGI-Ohjelma)

Erilaisia ratkaisu tapoja

Non-linear equation solver
Ratkaisee function iteroimalla.
(Copyright Jun Ni, Java Script13.8.1997)

Non-linear equation solver: Bisection Method
Ratkaisee function
(Copyright Jun Ni, Java Script13.8.1997)

Non-linear equation solver:False Postion method
Ratkaisee function
(Copyright Jun Ni, Java script13.8.1997)

Non-linear equation solver: Newton-Raphson Method
Ratkaisee function Newtron-Raphson Metodilla
(Copyright Jun Ni, Java Script13.8.1997)

Non-linear equation solver: newton-Raphson Method
Jatkoa edelliseen
(Copyright Jun Ni, Java script13.8.1997)

Newton's method
Approksimoi yhtälön ratkaisun Newtonin tavalla graaffisesti.
(Itse tehty)

Newton's method
Laske yhtälön arvo Newtonin menetelmällä
(Itse tehty)

*Newton Raphson Equation Solver
Ratkaisee yhtälön Newton-Raphson menetelmällä
(Itse tehty.JavaScript)

*Solution of Kepler's equation
Ratkaisee Keplerin yhtälön Newton-Raphson menetelmällä
(Itse tehty.JavaScript)

Bisection Tutorial
Voit ratkaista eri yhtälön joko Newtonin metodilla tai Bisectionin tavalla. Erittäin havainnollinen.
(Joseph L.Zachary Departmen of Computer Science.22.10.1996)

Nollakohdat
Laskee antamasi funktion nollakohdat eri tavoilla. Tapoja ovat Newton-Rapson, Bisection, Sixed poin ja Secant.
(Itse tehty. Java Script.23.6.1996)

Loput

Find a Particular Solution Using Variation of Parameters
Voit laskea erilaisten differentiaali yhtälöiden ratkaisuja.
(MathServ. CGI-ohjelma)

*Equations
Ratkaisee erään yhtälön.
(Itse tehty. Italian kielinen)

Nollakohdat
Etsii funktion nollakohdat/juuret.
(University of Venezuela.Java Script)

Finding the Roots of the Auxiliary polynomial
Etsii juuret polynomille.
(MathServ.CGI-ohjelma)

Quadratic equation solver
Ratkaisee toisen asteen yhtälön. Osaa ratkaista vain reaaliset nollakohdat. näyttää laskenta kaavat tulosten yhteydessä.
(Itse tehty)

Solving Quadratic Equations
Ratkaisee toisen asteen yhtälön antamillasi arvoilla.
(Itse tehty. JavaScript)

Polynomial Solver
Ratkaisee neljännen asteen polynomin annetuilla arvoilla.
(Itse tehty.1.6.1996)

Solving a Linear Ordinary Differential Equation
Ratkaiseen lineaarisen yhtälön.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Solving an Exact Ordinary Differential Equation
Ratkaisee differentiaali yhtälön.
(MathServ. CGI-Ohjelma

Solving an Homogeneous Ordinary Differential Equation
Ratkaisee yhtälön.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Second-Order DE
Laskee toisen asteen yhtälön arvot antamillasi arvoilla ja functiolla. Kestää jonkin aikaa.
(Itse tehty)

Solving a Bernoulli ODE
Ratkaisee Bernoullin yhtälön. Antamillasi functioilla.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Solving a Special form
Ratkaisee erää yhtälötyypin antamillasi parametrien arvoilla.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Reduction of order
Yrittää löytää toisen itsenäisen ratkaisun.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Yhtälön ratkaisu
Yhtälön ratkaiseminen haluamasi muuttujan suhteen.
(CAIN (Computer Algebra for Newcomers) CGI-ohjelma)

Yhtälön ratkaisu
Kolme tuntematonta ja kolme yhtälöä. Ratkaise tämä.
(Itse tehty. Appletti saatavilla)

Muita yhtälön työstämisiä

Alkuun Muuta kivaa

Osamurto-kehitelmä, raja-arvo, arc, ,
Iteraatio, inverssi ,
Osittaminen, kompleksiluvut ,
Loput.

Osamurto-kehitelmä, raja-arvo, arc

Partial Fraction Expansion of a Rational Function
Osamurtokehitelmä.
(Itse tehty.CGI-ohjelma)

Raja-arvo
Laskee raja-arvon antamallesi yhtälölle. Piirtää yhtälön kuvan jossa raja sijaitsee.
(MathServ.CGI-ohjelma)

Arc Length of a Curve
Laskee arc:n pituuden antamastasi käyrästä.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Iteraatio, inverssi

Fixed Point Iteration
Iteroi havainnoillisesti antamaasi yhtälöä.
(Copyright Calfornia State University)

Iteration
Iteroi yhtälön y=kx(1-x).
(Itse tehty)

Iteration
Iteroi paraabelia.
(Itse tehty. Source code saatavilla)

Kääntö funktio
Laskee funktion inverssin.
(MathServ. CGI-ohjelma)

Osittaminen, kompleksiluvut

Polynomien osittaminen
Osittaa polynomin.
(Java Script)

Kokoelma
7kpl Java Scriptejä ja 4 kpl appletteja yhtälöistä, osittamisesta ja piirtäämisestä.
(Copyright Robert Bunge)

Comples Numbers
Esittää kompleksilukuja koordinaatistossa
(Copyright ALMA services. Appletti saatavilla)

A Complex Function Viewer
Auttaa ymmärtämään funktioita joilla on kompleksisia muuttujia.
(Copyright by UBC Mathematical Department)

Complex Numbers Made Easy
Esittelee kooridinaatistossa eri funktioiden kompleksi lukuja.
(Itse tehty. Source code saatavilla.30.6.1997)

Loput

GA Optimizer
Etsii käyrästä minimi ja maksimi kohdat.
(Artificial Intelligence group, University of Arizona.Source code saatavilla)

Differentiation
(Itse tehty)

Poles and Zeros
Laskee ja piirtä siirtofunktion navat ja nollat.
(Copyright Manfred thole. Source code saatavilla)

IAsolver
Program uses Interval Arithmetic techniques to solve systems of non-linear constraints.
(Itse tehty)

Muuta kivaa

Alkuun

Pii , Algoritmejä , Kepler, Rieman, Euler, Runge-Kutta ,
todistamista , Bastat , Grafiikkaa , Loput.

Pii

PI
Tutkii Archimeden todistusta graaffisesti PI:stä.
(Itse tehty. Appletti saatavilla.30.11.1996)

Wallis's product
Laskee pii:n arvoa
(Itse tehty.17.3.1996)

Algoritmejä

Monte Carlo method
Demonstroi kolmea algoritmia
(GNU lisenssi.6.2.1997)

Scanline algorithm
(Itse tehty. Source saatavilla)

Sorting Algorithms
Kokoelma (14 kpl)
(Itse tehtyja)

Genetic java
"This applet is designed to be a tool by which interested people can learn some of the basics of genetic algorithms"
(Itse tehty.6.10.1996)

Animaatio Queue algoritmista
Algoritmeihin liityvää animaatiota.
(CIS 495 Algorithm Animation)

Animaatio Stack algoritmista
Algoritmeihin liittyvää animaatiota. Samantapainen kuin edellinen.
(CIS 495 Algorithm Animation)

Kepler, Rieman, Euler, Runge-Kutta

Keplerin laki
Demonstroi Keplerin lakia
(cobyright UBC Mathematical Department)

Rieman Sums
Laskee Rieman:n summan ja piirtää tästä. Voit muuttaa functiota sekä summan parametrejä.
(MathServ. CGI-ohjelma)

*Direction Fields and Euler's Method
(Itse tehty)

Euler
Laskee euler:n arvot
(Itse tehty)

*Solution of Differential Equation
Runge Kutta metodilla laskettu yhtälö
(Itse tehty)

todistamista

Metamath Solitaire
Voit tehdä yksinkertaisia todistuksia. Hyvät ohjeet sivulla.
(Itse tehty)

Proof Buider
Auttaa todistamisessa
(Copyright Christian Gottschall.Source code saatavilla.13.8.1997)

Bastat

Computing Gröpner bases of toric ideals with Bastat
(Formal Algebraic Systems for Industry and Research.C-kielellä)

Computing integer points in a polytype with bastat
(Formal Algebraic Systems for Industry and Research. C-kielellä)

Computing Gröbner bases of lattices with Bastat
(Formal Algebraic Systems for Industry and Research. C-kielellä)

Grafiikkaa

Caustic Curve
Käytännön esimerkki Caustic curve:sta
(Itse tehty. Appletti saatavilla)

Wavelet Experiments
(Copyright Wim Sweldens 24.10.1996)

Lattice Drawing
Piirtää "Lattice":ja. Teoriaa on myös sivulla.
(Itse tehty.26.8.196)

*FFT Modulus of a Simple Wave Form
Saat tehtyä yksinkertaista aaltoa
(Copyright Orbital Technologies Ltd

Slope Fields Calculator
Piirtää käyrät antamiesi pisteiden mukaan
(Calculus@UTK. Java Script)

Floating-Point number Tutorial
Näyttää "kelluvia-pisteitä"
(Joseph L.Zachary. Department of Computer Science.7.10.1996)

Curvature Flow Collapse Under Curvature
"A remarkable theorem shows that any curve moving its normal direction with a speed proportional to its curvature most collapse smoothly to a single point and then disappear"
(Itse tehty)

Plot Fringe
Simulates and analyzes patterns producted by a telescope mirror under construction.
(Itse tehty)

Affine approximations
Aproksimoi neliöjuurta piirtämällä
(Itse tehty)

Cascade Visuelle
(Ranskankielinen, source saatavilla)

Brownian motion
Näyttää Brownian liikkeen
(Source code saatavilla)

Heiluri
Kuvaa jousen päässä heilahtelevaa palloa. Voit muuttaa jousivakion arvoa sekä pallon massaa. Piirtä samalla kahta eri kuvaaja jotka kuvaavat massan liikettä.
(Copyright Rensselaer Polytechnic Institute)

Loput

Testing XGC
"forTesting Goldbach's conjecture generalixation"
(Copyright Andrea Ercolino. Source code lötyy)

Cantor Set
Demonstroi Cantor:a
(Itse tehty)

The Quadratic Map
Iteroi quadratic map:ä
(Geometry Center)

Two Body System
(Itse tehty)

Three Body
(Itse tehty)

Four Body
(Itse tehty)

The Universal Cover of SL(2,R) And Its Representations
(Itse tehty.)

New Confidence Interval Applet
(Webster West. Department of Statistics)

Hopefield Neural Network
Simuloi Hopfiel:a
(itse tehty)

Binary Tree Viewer
Näyttää miten puu kasvaa
(Itse tehty)

Abacus
The art of Calcualting with Beads. Helmitaulu. Teoriaa asiasta löytyy sivulta.
(Itse tehty. Lupa ei-kaupalliseen käyttöön annetaan.10.8.1997)

Eqn Viewer
Appletin avulla saat monimutkaisetkin yhtälöt www-sivulle ilman gif:n käyttöä.
(Poliplus software. Source saatavilla)

Counting Sheep
Laske peruslaskut ja lammas antaa vastauksen loikillaan
(Itse tehty)

Aritm
Harjoittaa päässä lasku taitojasi. Suomenkielinen. Antaa ratkaisu nopeuden.
(Copyright Mikael Bonnier)