ETÄKAMUn KUOMA-pilotin Venäjää verkossa-pilottiprojektissa 1.4.1997-31.1.1999 tuotettiin internetpohjainen Venäjää verkossa -oppimisympäristö, joka löytyy osoitteesta http://matwww.ee.tut.fi/venaja. Se on tarkoitettu venäjän alkeiden opiskeluun yläasteelle, lukioon sekä osittain myös aikuiskoulutukseen. Venäjää verkossa -oppimisympäristö sisältää valmista venäjän alkeisoppimateriaalia sekä työkaluja oppijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden väliseen kommunikointiin ja materiaalin tekemiseen. Tarkoituksena on tuoda venäjän opiskeluun lisää mielenkiintoa ja monipuolisuutta hyödyntämällä verkon lukuisia mahdollisuuksia. Ympäristön suunnittelussa on otettu huomioon oppijakeskeisen oppimiskäsityksen keskeiset periaatteet ja vieraan kielten opetuksen uusimmat painotukset. Oppija voi edetä ympäristössä omaan tahtiin, toimia yhdessä muiden kanssa sekä saada tukea ja palautetta muilta oppijoilta ja asiantuntijoilta.

Venäjää verkossa -oppimisympäristöä kokeiltiin Tampereen normaalikoulussa, Tampereen Yhteiskoulun lukiossa sekä Ylöjärven lukiossa syksyllä 1998. Kokeiluiden tuloksista on kirjoitettu artikkeli, joka löytyy osoitteesta ??? (linkki tähän).

Venäjää verkossa -pilottiprojektia, siinä tuotettua oppimisympäristöä, opetuskokeiluita ja niiden tuloksia esiteltiin Kansallinen Multimedian Monet muodot -seminaarissa 22.1.1999. Venäjää verkossa -esitys on katseltavissa osoitteessa http://matriisi.ee.tut.fi/kamu/loppuseminaari/.

Venäjää verkossa -oppimisympäristön kehitystyö jatkuu helmikuun 1999 alusta uudessa TTKK:n Hypermedialaboratorion organisoimassa AO (Avoin Oppimisympäristö)-hankkeessa (linkki tähän). Tarkoituksena on kehittää Venäjää verkossa oppimisympäristöä edelleen Venäjää verkossa -pilotista kiinnostuneiden venäjän opettajien ja muiden asiantuntijoiden tuella.

Yhteystiedot:
Mari Hämäläinen
TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio
mari.hamalainen@cc.tut.fi
puh. 03-3653671

Päivitetty 2.2.1999