Opettajankoulutus 12.-13.5.1997

Venäjää verkossa

PowerPoint-esitys animaationa

Tarvitset PowerPoint-plug-in:n
( http://www.windows.com/powerpoint/internet/player/installing.htm)

PowerPoint-esitys HTML-sivuina

Kyrilliikkaohje

-------

Etusivu