Oy Edita Ab
Oppikirjat/Marja Takatalo

TÄSMÄKIRJA OPETUKSESSA

Oppikirjakustantamisen ikuinen vaikeus on saada aikaan sellaista materiaalia, joka täysin vastaisi kaikkien opettajien ja oppilaiden toiveita. Normaalit oppikirjat ovat aina kompromisseja. Nykytekniikka on nyt tuomassa ratkaisuja tähän ongelmaan.

Tietoverkkoja ja print on demand -painotekniikkaa hyödyntämällä saadaan kätevästi tiettyyn tarpeeseen, esim. valinnaiskurseille, räätälöityjä kirjoja pienillekin ryhmille.

Editalla täsmäkirjakokeiluja

Edita on kokeillut muutamien oppilaitosten kanssa räätälöityjen kirjojen tekoa. Oppilaitos on valinnut tietyt opetusmoduulit Editan Internet-palvelimesta, Editorista (http://www.edita.fi/editor) ja lähettänyt sähköpostitse oman aineistonsa Editaan. Aineistot on yhdistetty, tehty sivunumerointi, sisällysluettelo, nimiö, kannet. 30-50 kpl:een kirjaerät painettu Docutech -laitteilla ja lähetetty oppilaitokseen. Muutamat kirjaerät olivat oppilaitoksessa kolmen neljän päivän kuluttua aineiston tulosta. Joitakin täsmäkirjoja tehty yhdistämällä usean eri kirjan valikoituja lukuja ja saatu näin tietylle kurssille soveltuva materiaali.

Täsmäkirjan edut

Tulevaisuuden visioita

Täsmäkirjat yleistyvät sitä mukaa, kun saadaan aineistoja digitaaliseen muotoon, moduuleiksi järjesteltyinä tietoverkkoihin.

Tekninen laatu paranee painolaitteiden kehittyessä (esim. kuvankäsittely).

Monimediaoppimateriaalit tulevat : perinteisiä kirjoja täydennetään täsmäkirjoilla ja verkkomateriaaleilla.

Lähin kirjakauppasi tekee sinulle personoidun, valitsemastasi aineistosta räätälöidyn kirjan.