Etäopetus multimediaverkoissa

Mikko Ahonen

Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Etäopetus multimediaverkoissa

ETÄKAMUN KIELIPILOTIN YHTEISTYÖKUMPPANIT

PÄIVÄN OHJELMA I

PÄIVÄN OHJELMA II

PÄIVÄN OHJELMA III

YHTEYSTIEDOT I

YHTEYSTIEDOT II

YHTEYSTIEDOT II