Etäopetus multimediaverkoissa

Mathematics

TUT

Etäopetus multimediaverkoissa

Uusia työmuotoja historian ja yhteiskuntaopin opetukseen

PP Presentation

PP Presentation

PP Presentation

PP Presentation

PP Presentation

PP Presentation

PP Presentation

PP Presentation


Vetelin yläasteen ja Vetelin lukion ATK-tilat ja työskentelymahdollisuudet

Hallitus hallitsee Kirja 145 - 148 9B 27.3.1997