Opettajankoulutus 12.-13.5.1997

Jatkuvan osaamisen kehittäminen kunnan oppimiskeskuksessa ja yrityksissä

PowerPoint-esitys HTML-sivuina

-------

Etusivu