OHJELMA, KALVOESITYKSIÄ JA VIDEOTALLENTEET
klo 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI PIENEN SALIN LÄMPIÖSSÄ
klo 10.00 MULTIMEDIA ENSI VUOSITUHANNELLA I (Pieni sali)

- Pauli Heikkilä, Digita: Digitaalisen median ohjelmat ja KAMU
- Hannu Nieminen, Nokia Research Center: Mobiilin tekniikan näkymät
- Jorma Miettinen, MTV3: Sähköisen viestinnän digitaalinen tulevaisuus

klo 11.00 TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELY
 

klo 11.00–12.30

ETÄOPETUKSEN PEDAGOGISET MENETELMÄT JA TEKNISET RATKAISUT IV /Pieni sali
Lauri Jäntti/Sonera, ETÄKAMU -seminaarin avaus
Seppo Pohjolainen & Heli Ruokamo/DMI,
Etäopetus multimediaverkoissa (ETÄKAMU) – kolme vuotta avoimien oppimisympäristöjen tutkimus-, kehittämis- ja arviointityötä

klo 12.30

LOUNAS

klo 13.30

TUTKIMUSTULOSTEN ESITTELYT JATKUVAT

klo 13.30–15.00

ETÄOPETUKSEN PEDAGOGISET MENETELMÄT JA TEKNISET RATKAISUT IV /Pieni sali
Riitta Rinta-Filppula/CERN, Web University – kansainvälistä etäopiskelua laajakaistaisessa Internetympäristössä
Ossi Nykänen/DMI,  Avoimen oppimisympäristön (A & O) suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista
Timo Ovaskainen/JY, Rakenteinen oppimateriaali – hallittua hypertekstiä?
Pasi Häkkinen/DMI, JavaStation PC:n haastajana oppilaitoksissa
Tommi Sukuvaara/DMI, WWW-oppimisympäristöjen tuotteistamisesta

klo 15.00 KAHVI

klo 15.30

MULTIMEDIA ENSI VUOSITUHANNELLA II (Pieni sali)
- Marja Erola, TEKES RealMedia
- Ken Haase, MIT RealMedia
- Dan Steinbock / etäluento

klo 18.00

ILTATILAISUUS
-
Kristiina Laurila, TEKES
-
Pauli Kuosmanen, TTKK/DMI
-
Tampere Chamber musisoi

 

PERJANTAI 22.1.1999

klo 8.30

AAMUKAHVI PIENEN SALIN LÄMPIÖSSÄ

klo 9.00-12.00

ETÄOPETUKSEN PEDAGOGISET MENETELMÄT JA TEKNISET RATKAISUT IV /Pieni sali
Seppo Pohjolainen/DMI, ETÄKAMUn toisen seminaaripäivän avaus

Yrityskoulutus
Esa Kähäri/TaY, Soneran perehtymisohjelma – henkilöstökoulutusta verkossa
Tuomo Rintamäki/TKK, Henkilöstökoulutus globaalissa yrityksessä
Auli Posti/HY, Projektitoiminnan opiskelu tietoverkossa
Heli Korte/DMI, Tietoverkkoasiantuntijakoulutusta etäopetuksena – Johdatus verkotettuun multimediaan
TAUKO
Aikuiskoulutus
Riikka Pajunen/TaY, Oppimisen ohjaus tietoverkkoja hyödyntävässä etäopetuksessa
Auli Posti/HY, Viestinnän opiskelijat verkossa
Riikka Pajunen/TaY, Kielten opiskelu multimediaohjelmiston avulla

klo 12.00

LOUNAS

klo 13.00

ETÄKAMU-ESITYKSET JATKUVAT

ETÄOPETUKSEN PEDAGOGISET MENETELMÄT JA TEKNISET RATKAISUT IV /Pieni sali

Peruskoulu ja lukio
Katja Piiksi/DMI, Ympäristöverkko – ympäristökasvatusta avoimessa oppimisympäristössä
Mari Hämäläinen/DMI, Venäjää verkossa
Heikki Mäenpää/DMI, Tilastomatematiikkaa verkossa – PYTHAGORAS-oppimisympäristö

klo 14.00

KAHVI

klo 14.30

ETÄOPETUKSEN PEDAGOGISET MENETELMÄT JA TEKNISET RATKAISUT IV /Pieni sali

Mika Korpi/JY, Ranskan opiskelua monipistevideoneuvottelun avulla
Pertti Siekkinen/JY, Laps’ suomen – äidinkielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille
Peik Niemi/JY, Hyper- ja multimedia historian- ja yhteiskuntaopin opiskelussa

ETÄKAMU-SEMINAARIN PÄÄTÖS:

Kristiina Laurila/TEKES, Tekesin tulevaisuuden aktiviteetit ja visiot digitaalisen median alueella RealMedia